Lajmet e fundit

NJOFTIM
Njoftim për shpallje të vendeve vakante pranë Shërbimit Gjeologjik Shqiptar


Shërbimit Gjeologjik Shqiptar është pjesë e shërbimit civil. Punësimi në institucionet pjesë e shërbimit civil, realizohet nëpërmjet konkurimit, në përputhje me nenet 22, 23 dhe 26 të Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.
Aplikimi për punësim bëhet vetëm online, në faqen zyrtare të Departamentit të Administratës Publike, në adresën www.dap.gov.al, ku janë publikuar e publikohen shpalljet për pozicionet vakante të institucionit tonë.
Njoftojmë që për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar janë shpallur vendet vakante për të cilat mund të aplikoni në faqen https://rekrutimi.administrata.al/shpalljet.

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS - 2023

Programi është një mundësi për të rinjtë profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, të cilët kanë përfunduar minimalisht ciklin e parë të studimeve “Bachelor”.
Aplikimi përfundon në 5 Korrik 2023
Aplikimi është i mundur në faqen: https://praktika.riniafemijet.gov.al/


lexo më shumë..
NJOFTIM PËR SUBJEKTET SHTETËRORE DHE PRIVATE
në kuadër të Covid-19

Njoftohen të gjitha subjektet shtetërore dhe private se në kuadër të masave kundër përhapjes së koronavirusit (Covid 19), komunikimi me Shërbimin Gjeologjik Shqiptar do të bëhet vetëm nëpërmjet postës elektronike ose me postë.
Kjo masë do të jetë në fuqi deri në një njoftim të dytë.
Personat e kontaktit do t'i gjeni në rubrikën "Kontakte"

-->