Hartat

Hartat e Qarqeve
Shkalla 1 : 100 000

Harta të komponentëve të mëposhtëm të ndërtuara sipas Qarqeve, për të 12 Qarqet e Shqipërisë.

 1. Hartat Gjeologjike
 2. Hartat e Pasurive Minerale
 3. Hartat Hidrogjeologjike
 4. Hartat Gjeologo-Inxhinierike
 5. Hartat e Përshtatshmërisë ndërtuese të Trojeve
 6. Hartat e Rezikut Gjeologjik
 7. Hartat Gjeomjedisore
 8. Hartat e Gjeomonumenteve

Hartat e Bashkive
Shkalla 1 : 50 000

Harta të komponentëve të mëposhtëm të ndërtuara sipas Bashkive, për të 61 Bashkitë e Shqipërisë

 1. Hartat Gjeologjike
 2. Hartat e Pasurive Minerale
 3. Hartat Hidrogjeologjike
 4. Hartat Gjeologo-Inxhinierike
 5. Hartat e Përshtatshmërisë ndërtuese të Trojeve
 6. Hartat e Rezikut Gjeologjik
 7. Hartat Gjeomjedisore
 8. Hartat e Gjeomonumenteve

Hartat e Planshetave
1 : 50 000

Të ndërtuara mbi bazën e planshetave topografike të shkallës 1 : 50 000. Është mbuluar 100% e territorit të Republikës së Shqipërisë.

 1. Hartat Gjeologjike
 2. Planshetat që ofrohen

Hartat e Planshetave
Shkalla 1 : 25 000

Harta të komponentëve të ndryshëm gjeologjikë të ndërtuara mbi bazën e planshetave topografike të shkallës 1 : 25 000.

 1. Harta Gjeologjike Është mbuluar 100% e territorit të Republikës së Shqipërisë.
  Për të parë skemën e planshetave që ofrohen kliko këtu
 2. Harta Hidrogjeologjike Është mbuluar 89% e territorit të Republikës së Shqipërisë.
  Për të parë skemën e planshetave që ofrohen kliko këtu
 3. Harta Gjeologo-Inxhinierike Është mbuluar 83% e territorit të Republikës së Shqipërisë.
  Për të parë skemën e planshetave që ofrohen kliko këtu
 4. Harta të Pasurive Natyrore Është mbuluar 100% e territorit të Republikës së Shqipërisë.
  Për të parë skemën e planshetave që ofrohen kliko këtu