Lajmet e fundit

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS - 2023


Programi është një mundësi për të rinjtë profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, të cilët kanë përfunduar minimalisht ciklin e parë të studimeve “Bachelor”.
Qëllimi i vërtetë është eksperienca e punës!
Zhvillimi i praktikës së punës njihet si përvojë pune, gjatë rekrutimit në institucionet e administratës publike dhe të tjerë. Praktika është pa pagesë.

Faza e parë e programit : praktika do të zgjasë tre muaj e do të zhvillohet përgjatë periudhës shtator 2023 – dhjetor 2023
Aplikimi është i mundur në faqen: https://praktika.riniafemijet.gov.al/
Aplikimi përfundon në 31 Korrik 2023
Dokumentet e nevojshëm për aplikim: CV, Letër motivimi
Fillimi i praktikës: 1 Shtator 2023
Mbarimi i praktikës: 1 Dhjetor 2023

Për informacione të tjera lutemi të vizitoni linkun: https://praktika.riniafemijet.gov.al/