Stacionet e monitorimit të prurjeve të lumenjve sipas kontratrës me ARM

Nr. Baseni Stacioni Veri Lindje Kuota
1 Drini & Buna Ura e Topojanit 4 605 339 4 452 933 430
2 Drini & Buna Bahçallëk 4 657 563 4 375 282 7
3 Drini & Buna Ura e Lumës 4 659 423 4 455 777 291
4 Drini & Buna Murriqan 4 654 003 4 367 995 2.4
5 Drini & Buna Ura e Bunës 4 658 550 4 375 225 5.5
6 Drini & Buna Ura e Mesit 4 665 467 4 382 281 48
7 Mati Darsi 4 597 376 4 423 571 254
8 Mati Ura e Fanit 4 627 461 4 405 296 75
9 Mati Ura e Zogut 4 619 000 4 394 088 10
10 Ishmi Ura e Brarit 4 583 537 4 404 720 165
11 Ishmi Salme Shetaj 4 601 772 4 384 172 2
12 Erzeni Pëllumbas 4 568 526 4 410 962 203
13 Erzeni Sallmone 4 581 814 4 378 729 6
14 Shkumbini Proptisht 4 538 893 4 458 960 488
15 Shkumbini Labinot 4 557 550 4 430 054 142
16 Shkumbini Ura e Rrogozhinës 4 548 762 4 386 975 5
17 Semani Bilisht 4 502 377 4 496 321 853
18 Semani Ura e Lapanit 4 477 487 4 439 634 368
19 Semani Ura e Gjanicës 4 512 162 4 379 503 8
20 Semani Ura e Mbrostarit 4 513 953 4 380 117 6
21 Vjosa Tri Urat 4 442 256 4 460 800 315
22 Vjosa Ura e Leklit 4 458 851 4 419 752 135
23 Vjosa Memaliaj 4 469 205 4 412 872 114
24 Vjosa Ura e Mifolit 4 501 258 4 369 921 2