Regjistri i kërkesave/përgjigjeve

Janar - Mars 2024

Update: 05.04.2024

Nr. Data/Rgj. kërkesave Objekti Data e Kthimit të Përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 04.01.2024 Kërkesë për informacion. 17.01.2024 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
2 08.01.2024 Kërkesë për informacion. 17.01.2024 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
3 18.01.2024 Kërkesë për informacion. 23.01.2024 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
4 18.01.2024 Kërkesë për informacion. 22.01.2024 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
5 18.01.2024 Kërkesë për informacion. 19.01.2024 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
6 24.01.2024 Kërkesë për informacion. 02.02.2024 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
7 30.01.2024 Kërkesë për hartim dhe dërgim dokumentacioni (informacion). 05.02.2024 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
8 05.02.2024 Kërkesë për informacion. 06.02.2024 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
9 12.02.2024 Kërkesë për informacion. 13.02.2024 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
10 26.02.2024 Kërkesë për informacion. 27.02.2024 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
11 26.02.2024 Kërkesë për informacion. 07.03.2024 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
12 28.02.2024 Kërkesë për informacion. 29.02.2024 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
13 13.03.2024 Kërkesë për informacion. 13.03.2024 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
14 21.03.2024 Kërkesë për informacion. 25.03.2024 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka