Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga SHGJSH


  • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga SHGJSH*
  • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve*
  • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim*
  • Procedura e ankimimit*

Shënim: SHGJSH nuk e ofron këtë shërbim