Lajmet më të fundit

Analiza vjetore e punës së kryer nga SHGJSH për vitin 2019 dhe Programi Zhvillimor për vitin 2020

23.02.2020

Me datë 23.02.2020 u zhvillua “Analiza vjetore e punës së kryer nga SHGJSH për vitin 2019 dhe Programi Zhvillimor për vitin 2020”