Drejtor i Përgjithshëm

Tirana, AL

Viktor.Doda@gsa.gov.al
Drejtor i Përgjithshëm

Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar kryen drejtimin administrativ të këtij institucioni.
Ai është person me autoritet shkencor dhe me përvojë pune në fushën e gjeologjisë. Aktualisht, Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar është Dr. Viktor Doda. Ai e mban këtë post që prej Tetor 2013.

Më poshtë, po japim një renditje të Drejtorëve të Përgjithshëm në një rend zbritës kohor, dhe emërtimin e institucionit gjatë kohës së drejtimit të tyre.
Drejtori Viti Emri i Institucionit
Dr. Viktor Doda 2013- Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Dr. Halim Dariu 2013-2013 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Prof. Dr. Adil Neziraj 2006-2013 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Dr. Hamdi Beshku 2001-2006 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Prof. Dr. Mehmet Zaçaj 1997-2001 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Vasil Grillo 1991-1997 GjeoAlba sh.a.
Ndoc Uci 1989-1991 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Pajtim Bello 1989-1989 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Halil Hallaçi 1987-1989 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Haki Caslli 1982-1987 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Ramazan Vladi 1974-1982 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Akad. Prof. Dr.Teki Biçoku 1965-1974 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Zenel Hamiti 1960-1965 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Xhafer Spahiu 1957-1959 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Zenel Hamiti 1955-1957 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Prof. Zihni Sinoimeri 1952-1955 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Dr. Ernst Nowack 1922-1929 Drejtues i Zyrës Gjeologjike