Adrian Bylyku

Adrian Bylyku

Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar


EDUKIMI

1993-1996

Kryer studimet pasuniversitare në Universitetin e Bolonjës, në fushën e gjeoteknikës dhe kërkimeve kimike në sektorin e ndërtimit

1986-1991

Diplomuar në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti ‘Gjeologji Miniera’

EKSPERIENCA

2023-në vazhdim

Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar

2016-2023

Drejtor Ekzekutiv i AKBN

2014-2016

Konsulent mjedisor dhe gjeoteknik si pjesë e programit të Kombeve të Bashkuara për Mjedisin UNEP

2006-2014

Drejtor teknik i kompanisë “Antea Cement”

2004-2006

Shef Sektori pranë Drejtorisë së Prokurimeve, KESH

Specialist prokurimesh i projektit të Bankës Botërore në Ministrinë e Shëndetësisë HSRDP &HSRP

1996-1998

Inxhinier gjeoteknik në kompaninë “TAMBURINI Ltd., & GEIMCO Ltd., Bolonja, Itali

1993-1996

Inxhinier gjeoteknik në kompaninë “R.C.E. (Chemical & Geotechnical Research in Construction Industry), Bolonja, Itali