Shërbime për të tretët

Drejtoria e Gjeologjise Inxhinierike:

1- Perpilon harta te rreziqeve gjeologjike ne rang vendi dhe qarku
harta 
2 – Perpilon harta te parashikimeve te zonave qe mund te preken nga rreziqe gjeologjike, kryesisht te rreshqitjeve neper shpate
 
3 – Kryen studime gjeologo inxhinierike te trojeve te ndertimit te fazes se projekt idese se pergjithshme dhe te fazes se projekt zbatimit  4 – Kryen studime per qellime te planeve urbanistike per zonat te zhvilluara urbane dhe te zonave me premisa per zhvillime turistike. 
harta   
5 – Kryen studime dhe vleresime te gjendjes dhe qendrueshmerise se shpateve dhe trojeve te buta ne pergjithesi, ku ndodhin fenomene demtuese te veprave inxhinierike
harta 
6– Kryen studime sipas kerkesave emergjente te pushtetit vendor, ne rast demtimi te veprave inxhinierike, si rezultat i aktivizimit te rreshqitjeve, rrezimeve te gureve dhe shembjeve.
harta