Drejtori i Përgjithshëm
Viktor Doda

Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar kryen drejtimin administrativ të këtij institucioni.
Ai është person me autoritet shkencor dhe me përvojë pune në fushën e gjeologjisë
Aktualisht, Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar
është Dr. Viktor Doda.
Ai e mban këtë post që prej Tetor 2013.

Më poshtë, po japin një renditje të Drejtorëve të Përgjithshëm në një rend zbritës kohor, dhe emërtimin e institucionit gjatë kohës së drejtimit të tyre
Drejtori
Viti
Emri i Institucionit
Dr. Viktor Doda
2013-
Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Dr. Halim Dariu
2013-2013
Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Prof. Dr. Adil Neziraj
2006-2013
Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Dr. Hamdi Beshku
2001-2006
Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Prof. Dr Mehmet Zaçaj
1997-2001
Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Vasil Grillo
1991-1997
GjeoAlba sh.a.
Ndoc Uci
1989-1991
Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Pajtim Bello
1989-1989
Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Halil Hallaçi
1987-1989
Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Haki Caslli
1982-1987
Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Ramadan Vladi
1974-1982
Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Akad. Prof. Dr. Teki Biçoku
1965-1974
Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Zenel Hamiti
1960-1965
Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Xhafer Spahiu
1957-1959
Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Zenel Hamiti
1955-1957
Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Prof. Zihni Sinoimeri
1952-1955
Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Dr. Ernst Nowack
1922-1929
Drejtues i Zyrës Gjeologjike