Dr. Arben PAMBUKU

Dr. Arben PAMBUKUArsimi: Universiteti Shteteror i Tiranes , Fakulteti Gjeologji-Miniera,
Dega Gjeologji

Vendbanimi: Tirane

Cel: 00355 (0)672083197

E-mail: Dr. Arben PAMBUKUKualifikime

 • Specializim pasuniversitar, Scuola Internazionale per L`acqua ed Ambiente, Bari-Potenza, Itali
 • Specializime afatshkurtra ne fushen e Hidrogjeologjise, Mjedisit dhe izotopeve ambientale, Universiteti Viene-Austri,
 • Kurs ne Budva-Mali i Zi,
 • Kurs ne Budapest-Hungari,
 • Kurs ne Grosseto-Itali,
 • Kurs ne Bari-Itali,
 • Kurs ne Tirane-Shqiperi, etj.

Fushat e kerkimit

 • Gjeolog nafte
 • Hidrogjeologji, Gjeomorfologj dhe Mjedis
 • Ndertim hartash hidrogjeologjike
 • Studime mjedisore, hartim VNM dhe audit mjedisor

Eksperienca

 • 2014 - deri tani Drejtor i Drejtorise se Gjeologjise Detare
 • 2008 - 2013 Drejtor i Drejtorise se Hidrogjeologjise
 • 2006-2007 Specialist prane Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimit Gjeologjik Shqiptar
 • 1998-2006 Specialist hidrogjeolog prane Sherbimit Gjeologjik Shqiptar
 • 1995-1998 Drejtor i Ndermarrjes se Sherbime Publike-Lushnje

Pjesemarrja ne projekte 5 vitet e fundit

 • Projekti mbi vleresimin e rezervave te pellgut Kuaternar te Gjirokastres, Sarandes, Drinos nga viti 2000-2005
 • Raport: Ndertimi i hartave hidrogjeologjike ne shkalle1:25 000, me baze te dhenash sipas baseneve ne monitorim (Basenet e lumit te Drinit, Matit, Erzen-Ishmit, Shkumbinit, Semanit,Vjoses dhe Zones Jonike – Viti 2007-2010
 • Bashkeautor ne projektin “Studimi i ujembajtjes se brezit bregdetar Vlore-Butrint per furnizimin me uje per perdorim publik dhe nevojat e turizmit”, 2004-2006
 • Studim gjeologo-inxhinierik, hidrogjeologjik dhe mjedisor per liqenet kryesore ne Shqiperi, A. Pambuku, Z. Hysa, B. Koci, Albania 2005-2006.
 • Projekt bilateral Sllovenia-Shqiperi, “Innovative joints technologies for landslide investigation and monitoring of hazardous areas”, Albania –Slovenia, S. Bushati, A. Pambuku. M. Komac, etc.2006-2007.
 • Koordinator i projektit bilateral Shqiperi-Itali: “Mbrojtja perspektive ambientale ne Shqiperi ne kuadrin e politikes per mbrojtjen e burimeve natyrore, rasti i liqeneve karstike ne zonen e Belshit.”2008-2010.
 • Projekti: ”Aplikimi i metodave dhe teknikave izotopike ne fushen kuaternare te Lushnjes” mbeshtetur nga Instituti i Fizikes Berthamore Shqiperi dhe Agjensia Nderkombetare e Energjise Atomike Viene-Austri (IAEA), 2009-2011
 • Projekte, raporte per furnizimin me uje ne rrethet : Fier, Tepelene, Berat, Lushnje, etj.
 • Bashkeautor me C.I.S.M. Monitorimi i akuifereve bregdetar (Projekti Intereg III) 2007-2008
 • Raport : “Vleresimi-Menaxhimi-Monitorimi i UN ne basenet ujembajtese te Shqiperise-Baseni i Vjoses “ Viti 2006-2010 e ne vazhdim (rap.5 vjecar)
 • Bashkedrejtues i projektit: ”Ndertimi i hartes hidrogjeologjike te Shqiperise, shkalla 1:200000”.2010-2014

Publikime

  Artikuj shkencore:
 • Baldassarre G., Florio N.G., Pambuku A. (2005) – Geomorfologia e dinamica ambientale della laguna di Karavasta (Albania). Atti del Convegno “Dinamica ambientale della fascia costiera albanese”, Divjaka 22ott. 2005, Baldassarre (Ed..), 31-39, Ariete, Modugno (BA).
 • Pambuku A , Laze. P, “Indikatoret kombetare per monitorimin e mjedisit”, f. 64. 2005
 • G. Sideris, A. Pambuku, 2005, “Sustainable groundwater and surface water management of Shkumbin River down stream in Albania”, Athine-Greqi. 2006
 • Pambuku. A.1, G. Baldassarre 2, G. Mastronuzzi 2, “The role of physiographic factors in the evolution of coastal wetlands in Albania”, i Geological Survey of Albania, Tirana, Albania, 2 Dipartimento di Geologia e Geofisica, Universita degli Studi, Bari, Italy2007
 • Polemio, M., Pambuku, A., Petrucci, O, 2008. The Coastal Karstic Aquifer of Vlora (Albania). Proceedings of 20th Salt Water Intrusion Meeting, June 23-27, Naples, Florida, USA, pp. 199-202.
 • E.Vako, A. Maramathas, H. Beshku, I. Gialamas, Pambuku. A, “Development of Methodology for the Exploitation and Management of the Brackish Karst Springs based on the simulation of their Hydrographs”, 2008
 • Polemio, M., Pambuku, A., Petrucci, O, 2008. The Coastal Karstic Aquifer of Vlora (Albania). Proceedings of 20th Salt Water Intrusion Meeting, June 23-27, Naples, Florida, USA, pp. 199-202.
 • Maramathas, A., Gialamas, J., Pambuku, A., Beshku, H., Vako, E.: Brackish karst springs simulation with “modkarst” model under not enough data conditions (the case of the “Potami” spring at Himara Albania), may 2010

Pjesemarrja ne aktivitete shkencor

 • Pjesemarres ne shume Simpoziume e Kongrese te Gjeologjisë.

Anetaresimi ne shoqata

 • Shoqata e Gjeologeve te Shqiperise, sekretar
 • ProGEO Albania, anetar
 • “Toka, Ajri, Uji” - (TAU), anetar

Aftesi te tjera

 • Punoj ne programet kompjuterike: Microsoft Word, Excel, AutoCAD, Corel, Photoshop

Gjuhet e huaja

 • Anglisht, Italisht