Nafie GJAPI


Nafie GJAPIArsimi: Universiteti Bujqësor i Tiranës , Fakulteti Ekonomisë,

Vendbanimi: Tirane

Cel: 068 40 45 604

E-mail nafiegjapi@yahoo.com


Kualifikime

 • Qershor – Nentor 2005 Çertifikuar “Audite e Brendshme në Sektorin Publik” nga Ministria e Financave me Dëshmi Nr 0160 datë 30.11.2007.
 • 1997 Kurs Trainimi në përdorimin e programeve kompjuterike, Qendra “Stefan”, Tiranë
 • 1997 Kursi i Ghuhës Angleze Qendra “ILCC” Tiranë.

Eksperienca

 • 2010 - në vazhdim Shërbimi Gjeologjik Shqiptar Drejtore e Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve.
 • 2008 - 2010 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar Financiere.
 • 2004 - 2008 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar Audite .
 • 2001 - 2004 Qendra e Gjeofizikës pranë Shërbimit Gjeologjik Shqiptar Financiere.
 • 1999 - 2001 Departamenti i Punimeve Topografike pranë Shërbimit Gjeologjik Shqiptar Ekonomiste Statistike.
 • 1990 - 1993 Këshilli Bashkuar Kala e Dodës Peshkopi Përgjegjese Finance.
 • 1989 - 1990 Ish-Ndërmarrja Bujqësore Peshkopi Ekonomiste Statistike.

Aftesi te tjera

 • Njohuri ne programet kompjuterike: Microsoft Windows, MS Excel, MS Word, PowerPoint.

Gjuhet e huaja

 • Anglisht