Nikoll KAZA

Nikoll KAZAArsimi: Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Gjeologji-Minierave,
Dega Gjeologji

Vendbanimi: Tirane

Cel: 068 40 45 759

E-mail nikollkaza@hotmail.com


Kualifikime

 • 2003, Specializim ne gjeologji-inxhinierike, hidrogjeologji, gjeoambient

Eksperienca

 • 2013 – ne vazhdim Drejtor i Drejtorisë Burimeve Minerare SHGJSH.
 • 2006 - 2013 Departamenti Gjeologjisë-inxhinierike, specialist.
 • 2001 - 2006 Drejtoria e Përgjithshme e SHGJSH. specialist
 • 1998 - 2001 Miniera e Bakrit Repes, kryeinxhinier.
 • 1995 - 1998 Miniera e Bakrit Repes, kryegjeolog.
 • 1992 - 1995 Miniera e Bakrit Repes, inxhinier gjeolog
 • 1991 - 1992 Miniera e Bakrit Spaç (Repes), drejtor
 • 1981 - 1991 Miniera e Bakrit Spaç, inxhinier gjeologo.
 • 1975 - 1980 Fakulteti Gjeologji-Miniera, Student.
 • 1974 - 1975 Ndërmarrja Gjeologjike Puke, teknik gjeologo.

Autor ose bashkautor në projekte

 • 2013 Kaza N. “Harta gjeologo-inxhinierike dhe rrezikut gjeologjik, shkalle 1:25000 Plansheti K – 34 – 112 – A – c (Libofsha) Qarku Fier”
 • 2013 Kaza N. Dokle P. “Përpilimi i hartave te rrëshqitjeve dhe te ndjeshmërisë ndaj rrëshqitjeve: ne shkallen 1: 50000 për qarkun e Fierit (ne kuadrin e ndërtimit hartës shkalle 1:200000 për territorin e Shqipërisë).
 • 2012 Kaza N. Dokle P. “Përpilimi i hartave te rrëshqitjeve dhe te ndjeshmërisë ndaj rrëshqitjeve: ne shkallen 1: 50000 për qarkun e Gjirokastrës (ne kuadrin e ndërtimit hartës shkalle 1:200000 për territorin e Shqipërisë).
 • 2011 Kaza N. Dokle P. “Përpilimi i hartave te rrëshqitjeve dhe te ndjeshmërisë ndaj rrëshqitjeve: ne shkallen 1: 50000 për qarkun e Elbasanit (ne kuadrin e ndërtimit hartës shkalle 1:200000 për territorin e Shqipërisë).
 • 2010 Dokle P. Kaza N. “Rajonizimi gjeologo-inxhinierik i qytetit Kavajes ne shkalle 1:10000”
 • 2008 Kaza N. Sallufi F. “Ndërtimi I hartave gjeologo-inxhinierike, rrezikut gjeologjik dhe bazës se te dhënave sipas plansheteve te shkalles 1:25000, për rrethin e Elbasanit”.
 • 2005 Kaza N. Lleshi Ll. “Studime komplekse gjeologo-gjeofizike për vlershmin e fenomeneve te rrezikut gjeologjik ne rrethet Librazhd, Korçe, Kukës, Puke”.
 • 2005 Gjoni V.,Beshku H. Boshnjaku B. Kaza N. etj - Projekt –Studim me teme : “Strategjia e zhvillimit te industrisë minerare, bazuar ne politikat rajonale ,për menaxhimin me efektivitet te burimeve minerale ekzistuese dhe atyre qe do te zbulohen për një periudhe 15 vjeçare”
 • 2005 Imami S. Boshnjaku B. Kaza N. etj..- Projekt –Studim me teme : “ Përpilimi i Katalogut te Hartës Metalogjenike te Shqipërisë ne shkalle 1 : 200 000
 • 2004 Deda T. Daci A. Kaza N. “Perspektiva e mineralizimeve sulfure te bakrit dhe shoqëruesve te tij, jashtë vendburimeve te zbuluara ne rajonin Mushte – Gurth Spaç – Spaç”
 • 1981-2001 autor i hartimit te programit te zhvillimit për punimet e kërkim-zbulimit e shfrytëzimit ne minierat Spaç, Gurth-Spaç, Thirre, Kullaxhi, Laje e Maja-Madhe

Pjesemarrja ne aktivitete shkencor

 • Ne data 5-8 korrik 2005 ne Universitetin Siena, Itali u organizua E. C. R. O. F. I. XVlll. (European Current Research On Fluid Inclusions). Mora pjese me posterin “Metalogeni of the sulphide mineralization related to the volcanics of the to ophiolite belas of Albania”. Autore F. Mustafa, N. Kaza.
 • 2004, Referim me temë “Geological-geophysical subsidence’s study of Flied of Vajkalit, Bulqiza, Albania". Autore: Ll. Lleshi, N. Kaza mbajtur në Kongresin e 32te Internacional te Gjeologjisë, 20-28 gusht ne Firence.