Dr. Xhume KUMANOVA

Dr. Xhume KUMANOVAArsimi: Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Shkencave te Natyres,
Dega Kimi Industriale

Vendbanimi: Tirane

Cel: 067 20 53 257

E-mail Dr. Xhume KUMANOVA


Kualifikime

 • Trajnime ne fushen e ujrave, Hidrogjeologji, gjeokimia e ujrave nentokesore, ne fushen laboratorike, kurse kompjuterike, software profesional, trajnime ne standartizimin e laboratoreve sipas standarteve ISO, aplikime matodash dhe teknika te reja analitike, analize me Ion Chromatograph(metoda Ion Chromatography), matje percaktime me absorbim atomik Spectrometry metalet e renda ne uje dhe elementet gjurme ne sedimentet (metoda AAS), percaktime te TC dhe TN trajnime prane Ministrise se Mjedisit per forcimin e sistemit te monitorimit ne Shqiperi etj.
 • “Kerkesat e Standartit ISO/IEC 17025 dhe procedurat e akreditimit”(2009).
 • “Sistemi I Menaxhimit per organizmat e vleresimit te konformitetit”(2009).
 • “Fondamentals of the Metrology in Chemistry (Bazat e Metrologjise ne Kimi(MiC)”(2011).
 • “Requirements of ISO/IEC 17025 for potencial designated laboratories in Metrology in Chemistry”(2012).
 • “Production and Certification of reference materials according to ISO Guides 34 and 35”(2012).
 • “Quality assurance and traceability of measurements – a view into the future”(2013).
 • “Organization, conduct and statistical evaluation of proficiency tests based on ISO 17043”(2012).
 • “The associations in EUROCHEM and EUROLAB for the Albanian laboratory community”(2012).
 • “IPA 2011 – Proficiency testing, Quality infrastructure, Business planning and managing of the quality system,uncertainty evaluation, how to organiza PT(ISO/IEC 17043:2010), interlaboratory comparisons(ILC)(2012).
 • IPA – Proficiency testing, results of organized proficiency testing in the field of drinking water, determination of trace elements in sediments ect.(2013).

Fushat e kerkimit

 • Kimi, hidrokimi, fusha laboratorike, ambjenti.
 • Aplikimi i metodave dhe teknikave te reja analitike laboratorike.
 • Hidrokimia e ujrave nentokesore, ambjenti.
 • Projektime ne fushen e ujrave, minerale, te ambjentit dhe laboratorike.
 • Ndertim baza te dhenash analitike hidrokimike.
 • Aplikime software profesionale ne interpretimin e te dhenave analitike.
 • Analiza statistikore.
 • Autore dhe bashkepunetore ne projekte ne fushen e ujrave dhe ato ambjentale.
 • Bashkepunetore ne projekte bilaterale Shqiperi-Greqi, Shqiperi-Italy, Shqiperi-Suedi(SEPA).

Eksperienca

 • 2008 deri tani – Drejtore ne Laboratorin e Analizave Kimike te Sherbimit Gjeologjik shqiptar
 • 2003-2008 shefe sektori ne Laboratorin e analizave kimike te ujit te Sherbimit Gjeologjik Shqiptar.
 • 1998-2003 – kimiste ne Laboratorin Qendror te Sherbimit Gjeologjik Shqiptar
 • 1989-1998- kimiste ne Ndermarrjen hidrogjeologjik e Tirane
 • 1985-1989 kimiste ne laboratorin e ndermarrjes gjeologjike Kukes
 • 1981-1985 Teknologe ne Fabriken e tullave Kukes
 • 1981-1982 mbrojtje diplome dhe praktike ne fabriken e tullave Kukes.

Publikime

 • “Pellgu ujembajtes i Tiranes, perberja kimike, problemet ambjentale”, 2003, Bologna, Italy, referim gojor, botuar
 • “Monitorimi i ujrave nentokesore te Shqiperise dhe monitorimi i ndotjes se tyre”, 2004, Firence, Italy, poster,botuar.
 • “Zhvillimi dhe karakteristikat hidrokimike te ujrave karstike te shqiperise Jug-Perendimore”, Karst-2005, 2005, poster,botuar.
 • “Hidrokimia e ujrave nentokesore te zones Korçe-Elbasan”, Barcelone, Spain, 2006, botuar.
 • “Vleresimi i hartes hidrogjeologjike te Shqiperise sipas hartes hidrogjeologjjike te Europes”, Barcelone, Spain, 2006, botuar.
 • “Hidrokimia e ujrave nentokesore te baseneve kryesore te Shqiperise”, referat gojor, Sankt-Petersburg,2008,
 • “Hidrokimia e ujrave nentokesore te Shqiperise”, poster, botuar, Oslo, Norway, botuar.
 • “Hydrochemical Characteristich of Syri i Kaltet” – Geo-Monument, Kroaci, 2008, botuar.
 • “Hydrogeochemistry and recharge in a coastal aquifer North Albania”, World Week of Water, Stockholm, Sweden, 2009, botuar.
 • “Hydrochemical Characteristic of Karstic Water of South-West Albania”, Pro-GEO, 2007, botuar.
 • “Threats to a Coastal aquifer – a case study from Albania”, BALWOIS-2010, botuar.
 • “Hydrogeology and Recharge in Mati Plain River”, poster.
 • “Vleresimi i cilesise dhe i rezervave te ujrave nentokesore te <> si aquifer potencial per furnizimin eme uje te pijshem te zonave urbane ku perhapet”.

Pjesemarrja ne aktivitete shkencor

 • Maj 2010, Oher, Maqedoni- BALWOIS-2010, Conference “On water Observation and information System For Decision Support”, Certificate.
 • Qershor 2010, Seminar Shkencor “ Menaxhimi i qendrueshem i ujrave nderkombetare-Liqeni i Prespes, ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes.
 • Gusht 2009, Stockholm Sweden, World Week of Water, “Improved water monitoring and assesment programme in Albania”.
 • Maj 2009, Stockholm, Uppsala, Sweden, “Improved water monitoring and assesment programme in Albania”
 • Gusht 2008, Oslo Norway, Kongresi 33-nd international Geological Congress, Certificate
 • Prill 2008, Polytechnic University, Sankt – Petersburg, Rusia, “For participating in the International Forum of Young Researchers”, Diplome.
 • 2007, Seminar prane Akademise se Shkencave, Shqiperi
 • Tetor 2005, Athen, Grecce “Helenic Hydrogeological Conference”
 • Shtator 2005, Karst -2005, Beograd-Kotor, Serbi-Mali Zi
 • Gusht 2004, Florence, Italy, Kongresi 32-nd International Geological Congress, Certificate.
 • Qershor 2003, “ European Congress on Regional Geoscientific Cartography” ,Bologna, Italy, Certificate
 • Shkurt-Mars 1997, “Monitorimi,menaxhimi, administrimi i ujrave”, Tirane, Shqiperi, Puglia Region, Italy
 • Pjesemarrje ne trajnime dhe aktivitete ne Maqedoni (2012), Slloveni (2012, 2013).

Anetaresimi ne shoqata

 • Anetare e IAH (International Association of Hydrogeologist)
 • Anetare e Shoqates Pro-GEO-Albania
 • Anetare e Shoqates se Gjeologeve

Aftesi te tjera

 • Word, Excel, PowerPoint, Data Base, Aquachem, Jmp, Minteq etj.

Gjuhet e huaja

 • Anglisht, Rusisht, Italisht