Prof.As.Dr. Hasan KULIÇI

Hasan KULIÇI

 

 

Vendbanimi: Tirane

Cel: 067 20 53 196

E-mail: hkulici@yahoo.com

 

 

Edukimi

  2009 Profesor i asociuar.
  1996 Doktor i shkencave ne gjeologji.
  1989-1990 specializim pasuniversitar, prane Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Tiranes “ Kurs i kuadrove per drejtues te ndermarrjeve ekonomike”, grupi Industri
  1976-1981 Universiteti i Tiranes, Fakulteti Gjeologji - Miniera. Diplomuar Ing. Gjeolog

Kualifime jashtë shtetit:

  1984 Specializim prane kompanise “Amianti di Balanxhero” te shfrytezimit dhe perpunimit te mineralit te asbestit, ne Itali.

Eksperienca ne pune

  2013-në vazhdim Drejtor i Drejtorise se Gjeologjise-Inxhinierike, Gjeofizikë, Gjeodezisë
  2006-2013 Pergjegjes i Sektorit te Hapsires Bregdetare
  2005-2006 Specialist ne Drejtorine e Pergjitheshme te Sh. Gj. Sh
  1998-2005 Drejtor i Deges Rajonale te Sh. Gj. Sh. B. Curri
  1992-1998 Inxhinier gjeolog ne Ndermarrjen Gjeologjike Tropoje
  1990-1992 Kryegjeolog prane Ndermarrjes Gjeologjike Tropoje
  1989-1990 Specializim pasuniversitar (menaxhim i ndermarrjeve)
  1986-1989 Kryegjeolog prane Ndermarjes Gjeologjike Tropoje
  1980-1986 Inxh. Gjeolog ne Ndermarrjen Gjeologjike Tropoje

Aktiviteti shkencor:

 • Publikime shkencore, artikuj, referate, kumtesa, …......42
 • Projekte....................................................................21
 • Studime .................................................................. 17
 • Monografi shkencore. …………................................... 2
 • Kumtesa e referate shkencore jashte Shqiperise...........30

Gjuhët e huaja

  Anglisht, Italisht me deshmi