NJOFTIME

Botime të reja


"Buletini i Shkencave Gjeologjike" Nr. 1/2018


"Tabela Stratigrafike e Shqipërisë" dhe Teksti Shoqërues
autorë:
Selam Meço & Shaqir Nazaj


"Harta Neotektonike e Shqipërisë"
shkalla 1:200.000