AKTIVITETE TE SHERBIMI GJEOLOGJIK SHQIPTAR

17 Maj 2016

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, në kuadër të programit "Edukimi në Shkencë organizoi simpoziumin shkencor:
“Akademik Prof. Dr. Teki Biçoku - Një jetë kushtuar shkencave të tokës"
me rastin e 90-vjetorit të lindjes së tij ...

24 Nëntor 2014

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, organizoi konferencën shkencore me temë:
“Gjeologjia, Gjeoresurset dhe Gjeorreziqet për Qarqet e Shqipërisë në shkallën 1:100,000" ...

24-27 Shtator 2014

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, organizator i Kongresi i XX i Unionit Gjeologjik Karpato-Ballkanik: CBGA2014 ...

[më shumë]