Regjistri i kërkesave/përgjigjeve

Janar - Shtator

Update: 01.11.2021

Nr. Data/Rgj. kërkesave Objekti Data e Kthimit të Përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 05.01.2021 Kërkesë për studim materiali gjeologjik mbi rezultatet e punimeve të kryera në objektin Lajthiza. 05.01.2021 Shërbim i marrë në ambientet e SHGJSH (Studim në AQTGJ) E plotë 2000
2 06.01.2021 Kërkesë për blerje të hartës hidrogjeologjike shk. 1: 25 000 me nomenklaturë: K-34-78-C-a (Mali i Korabit) dhe tekstit shpjegues te saj. 07.01.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 6000
3 08.01.2021 Kërkesë për oponencë teknike të studimit hidrogjeologjik dhe hidrologjik të Hec "Bena 1 dhe Bena 2". 05.02.2021 Oponenca dërguar tek subjekti E plotë 50000
4 08.01.2021 Kërkesë për ekspertë për vlerësimin e digës së Paskuqanit, Bashkia Kamëz. 12.01.2021 Përgjigja gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Kamëz E plotë Nuk ka
5 08.01.2021 Informacion mbi gjendjen emergjente në rrëzimin e disa mureve mbajtëse në rrugën e spitalit Rajonal Lezhë. 12.01.2021 Përgjigja gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Lezhë E plotë Nuk ka
6 08.01.2021 Vlerësim gjeologo-inxhinierik i rrëshqitjes pranë një pallati dhe banese private në Lagjen "Punëtori", Bashkia Gjirokastër. 11.01.2021 Përgjigja gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Gjirokastër E plotë Nuk ka
7 08.01.2021 Vlerësim gjeologo-inxhinierik i rrëshqitjes në rrugën e fshatit Borsh, Bashkia Sarandë. 19.01.2021 Përgjigja gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Sarandë E plotë Nuk ka
8 09.01.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik në territorin ku ndodhen gjashtë banesa në fshatrat Gjorm. 12.01.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Mamurras E plotë Nuk ka
9 14.01.2021 Kërkesë për hartim të studimeve gjeologjike në Njësinë Administrative Mamurras (Gjorm dhe Zhejë). 12.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Mamurras E plotë Nuk ka
10 26.01.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik në territorin ku ndodhen pesë banesa në fshatrat Gjorm dhe Zhejë, Mamurras, Kurbin. 10.03.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Mamurras E plotë Nuk ka
11 12.01.2021 Kërkesë për tu pajisur me harta hidrogjeologjike shk. 1: 25 000 me nomenklatura: K-34-64-C-d (Qerreti i Madh) dhe K-34-64-D-d (Puka). 12.01.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 6000
12 12.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Pukë. 28.01.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Pukë E plotë Nuk ka
13 12.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Pukë. 28.01.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Pukë E plotë Nuk ka
14 12.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Pukë. 28.01.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Pukë E plotë Nuk ka
15 12.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Pukë. 04.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Pukë E plotë Nuk ka
16 12.01.2020 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Pukë. 05.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Pukë E plotë Nuk ka
17 12.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Pukë. 08.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Pukë E plotë Nuk ka
18 12.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Pukë. 08.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Pukë E plotë Nuk ka
19 13.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Lëzhë. (Spitali) 12.01.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Lezhë E plotë Nuk ka
20 13.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Lëzhë. (Nj.Ad.Ungrej) 04.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Lezhë E plotë Nuk ka
21 13.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Lëzhë. (Kallmet-Ungrej) 04.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Lezhë E plotë Nuk ka
22 13.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Lëzhë. (Zejmen) 22.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Lezhë E plotë Nuk ka
23 13.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Lëzhë. (Shehri) 22.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Lezhë E plotë Nuk ka
24 13.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Lëzhë. (Mërçi) 22.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Lezhë E plotë Nuk ka
25 14.01.2021 Kërkesë për blerje teksti dhe plansheti hidrogjeologjik, shk. 1:25000, nomenklaturë K-34-136-A-c. 18.01.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 6000
26 15.01.2021 Kërkesë për blerje të hartës gjeologo-inxhinierike, shk. 1: 25 000, nomenklaturë: K-34-64-D-a. 18.01.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 3000
27 18.01.2021 Kërkesë për blerje plansheti hidrogjeologjik, shk. 1:25000, nomenklaturë K-34-137-C-b. 20.01.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 3000
28 18.01.2021 Kërkesë për kryerjen e një studim gjeologjik për rrëshqitjen e tokës në fshatin Jezull, Njësia Administrative Rrëshen. 12.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Mirditë E plotë Nuk ka
29 19.01.2021 Kërkesë për kryerjen e një studimi gjeologjik për rrëshqitjen e tokës në Kaçinar, Njësia Administrative Kaçinar. 23.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Mirditë E plotë Nuk ka
30 21.01.2021 Kërkesë për kryerjen e një studimi gjeologjik për rrëshqitjen e tokës në fshatin Simon, Njësia Administrative Kaçinar. 23.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Mirditë E plotë Nuk ka
31 29.01.2021 Kërkesë për kryerjen e një studimi gjeologjik për rrëshqitjen e tokës, në fshatrat Jezull, Kaçorraj dhe Tarazh, Njësia Administrative Rrëshen. 09.03.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Mirditë E plotë Nuk ka
32 20.01.2021 Kërkesë për studim të projekteve të punimeve të kërkim-zbulimit dhe të shfrytëzimit të Kromit,VB Bulqizë. 26.01.2021 Shërbim i marrë në ambientet e SHGJSH (Studim në AQTGJ) E plotë 2000
33 25.01.2021 Kërkesë mbi vlerësimin gjeologo-inxhinierik të dukurisë së rrëshqitje-rrjedhjes në segmentin rrugor pranë fshatit Bistricë, Bashkia Finiq. Aksi rrugor Sarandë-Gjirokastër. 02.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Finiq E plotë Nuk ka
34 26.01.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të truallit të dy banesave në fshatin Labovë e Madhe , Gjirokastër. 19.01.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Gjirokastër E plotë Nuk ka
35 26.01.2020 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës pranë një banese private, Kryemëdhenj, Golem, Kavajë. 04.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Kavajë E plotë Nuk ka
36 29.01.2021 Kërkesë për tekst shpjegues dhe planshet hidrogjeologjik, shk.1:25000, nomenklaturë: K-34-137-A-a (Tepelena). 01.02.2021 Materiali dërguar tek subjekti E plotë 6000
37 1. 22.01.2021 Kërkesë për mbështetje në Bashkinë Vau-Dejës dhe mirëmenaxhimin e situatës së pritshme në Bashkinë Shkodër. 17.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Shkodër E plotë Nuk ka
38 29.01.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës pranë një banese private, Njësia Administrative Nr.12, Bashkia Tiranë. 25.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
39 01.02.2021 Kërkesë për studim hidrologjik të dy zonave: Kafarajt dhe Selishtë. 05.02.2021 Studimi gjendet tek Ujësjellës Kanalizime Fier (UKF) E plotë Nuk ka
40 01.02.2021 Kërkesë për harta hidrogjeologjike, shk.1:25000; nomenklaturë: K-34-63-D-d dhe tekst shpjegues për projektin e rrugës Shëngjin-Rrjoll. 05.02.2021 Materiali dërguar tek subjekti E plotë 6000
41 01.02.2021 Kërkesë për harta gjeologjike, shk.1:25000; nomenklaturë: K-34-63-D-d dhe tekst shpjegues për projektin e rrugës Shëngjin-Baks-Rrjoll. 05.02.2021 Materiali dërguar tek subjekti E plotë 5600
42 02.02.2021 Si pasojë e reshjeve të datës 11-12.01.2021 dhe më vonë është kërkuar nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar një grup specialistesh për 19 banesa e dëmtuara (studime). 24-25.02.2021 Përgjigja gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
43 02.02.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës pranë dy banesave private, Linzë, Dajt. 23.02.2021 Përgjigja gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
44 02.02.2021 Kerkesë për material gjeologjik për zonën minerare nr 326/6 Macukull, Mat 08.02.2021 Materiali dërguar tek subjekti E plotë 5600
45 04.02.2021 Kërkesë për studimin gjeologjik për rrëshqitjen e tokës në fshatin Bardhaj, Selitë, Mirditë. (Bardhaj) 26.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Mirditë E plotë Nuk ka
46 05.02.2021 Kërkesë për studim Gjeologjik për rrëshqitjen e tokës në afërsi të banesave në fshatin Malaj, Rrëshen. 14.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Mirditë E plotë Nuk ka
47 05.02.2021 Kërkesë për kryerje studimi Gjeologo-Inxhinierik për një truall privat, Pezë, Tiranë. 10.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
48 08.02.2021 Kërkesë për bashkëpunim në lidhje me rrëshqitjen masive të tokës në fshatin Bagoj, Njësia administrative Synej Kavajë. 18.02.2021 Përgjigja gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Kavajë E plotë Nuk ka
49 08.02.2021 Kërkesë për studim gjeologo inxhinierik të terrenit të 7 banesave të Bashkisë Kukës. 13.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Kukës E plotë Nuk ka
50 08.02.2022 Kërkesë për studim gjeologo-inxhinierik të terrenit të banesave (3 banesa) të Njësisë Administrative Bërzhitë, Bashkia Tiranë. 22.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
51 10.02.2021 Kërkesë për marrje materiali bazë gjeologjik për zonën minerare konkuruese nr.163. 10.02.2021 Materiali dërguar tek subjekti E plotë 5600
52 11.02.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës ku ndodhet banese private, Njësia Administrative Nr.2, Tiranë. 24.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
53 11.02.2021 Kërkesë për një grup pune për të kryer studime në disa fshatra të Shijakut, si pasojë e shirave të rrëmbyeshëm të datave 22-26 Janar, të paraqitura në fshatin Shetel, Eminas i Vogël të Njësisë Administrative Gjepalaj si dhe rrëshqitja e rrugës në anë të lumit Erzen tek Çinori i Balliasit. 24.02.2021 dhe 16.03.2021 Përgjigja gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Shijak E plotë Nuk ka
54 11.02.2021 Kërkesë për blerje harte dhe tekst sqarues me nomenklaturë K-34-127-A-a (Kapshtica). 15.02.2021 Materiali dërguar tek subjekti E plotë 8000
55 12.02.2021 Kërkesë për studim mbi vlerësimin gjeologo-inxhinierik lidhur me gjendjen aktuale të rezervuarit të Harvales, Bashkia Selenicë. 17.02.2021 Përgjigja gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Selenicë E plotë Nuk ka
56 15.02.2021 Kërkesë për oponencë hidrogjeologjike: "Studim hidrogjeologjik për furnizimin me ujë të pijshëm nga burimet e Ujit të Ftohtë-Luzat, Tepelenë". 22.02.2021 Oponenca dërguar tek porositësi (person fizik) E plotë 50000
57 15.02.2021 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike me nomenklaturë K-34-65-C-d (Srriqa). 15.02.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 3000
58 15.02.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës për dy banesa në fshatin Sfolli dhe Liqeni i Kuq, Njësia Administrative Fajza, Bashkia Has. 13.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Has E plotë Nuk ka
59 15.02.2021 Dërgim relacioni gjeologo-inxhinierik për një truall ku ndodhet një banese private në fshatin Rmath, Njësia Administrative Kukur, Bashkia Gramsh, Qarku Elbasan". 24.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Gramsh E plotë Nuk ka
60 16.02.2021 Kërkesë për oponencë hidrogjeologjike: "Studim hidrogjeologjik për burimet ujore nëntokësore në Lumëbardhë për përdorim në akuakulturë, Bashkia Fushë Arrëz". 22.02.2021 Oponenca dërguar tek porositësi (person fizik) E plotë 50000
61 16.02.2021 Kërkesë urgjente për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës ku ndodhet një banese private, fshati Budull, Bashkia Krujë. 02.03.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Krujë E plotë Nuk ka
62 17.02.2021 Kërkesë për studim gjeologo-inxhinierik të tokës ku ndodhet një banese private, në rrugën "Asllan Begu". Njësia Administrative Farkë. 15.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
63 17.02.2021 Kërkesë për studim gjeologo-inxhinierik të tokës ku ndodhet një banese private, Njësia Administrative Dajt, për shkak të rrëshqitjes. 01.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
64 17.02.2021 Kërkesë për studim gjeologo-inxhinierik të tokës ku ndodhen disa banesave private, në Njësinë Administrative Ndroq, për shkak të rrëshqitjes së tokës në atë zonë. 14.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
65 22.02.2021 Kërkesë për dy harta gjeologjike, shk. 1: 2000, VB.i Vlanës. 26.02.2021 Përgjigja dërguar subjektit E plotë Anulluar nga subjekti
66 22.02.2021 Kërkohen masa ndaj erozionit në afërsi të grykëderdhjes së Lumit Shkumbin. 12.03.2021 Përgjgja gjendet tek Prefektura Tiranë E plotë Nuk ka
67 22.02.2021 Kërkesë për vlerësim të llojit mineral si qymyri bituminoz dhe bitumit me lejen mirerare të shfrytëzimit nr.1753 dt.15.05.2015. 24.03.2021 Përgjigja dërguar subjektit E plotë 179470
68 23.02.2021 Kërkesë për studim gjeologo-inxhinierik të thelluar në lagjen Punëtori, Bashkia Gjirokastër. 01.03.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Gjirokastër E plotë Nuk ka
69 23.02.2021 Kërkesë për studim emergjent gjeologo-inxhinierik të rrëshqitjes pranë një banese private, në fshatin Lazarat (Kordhocë), Bashkia Gjirokastër. 10.03.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Gjirokastër E plotë Nuk ka
70 23.02.2021 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike, shk. 1:25000, nomenklaturë: K-34-100-B-a (Tirana e Jugut). 23.02.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 3000
71 23.02.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik ku janë të dëmtuara disa shtëpi në fshatrat Dobresh si dhe Pëllumbas, Njësia Administrative Bërzhitë. 14.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
72 24.02.2021 Kërkesë për oponencë hidrogjeologjike për përdorim të ujit për qëllime të ndryshme, Bashkia Tiranë. 03.03.2021 Oponenca dërguar tek porositësi (person fizik) E plotë 50000
73 24.02.2021 Kërkesë për planshet hidrogjeologjik , shk.1:25000, nomenklaturë:K-34-76-C-d (Miloti) 26.02.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 3000
74 26.02.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në territorin e një banese private, lagjia Nr.13, rruga "Peti". 10.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
75 26.02.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në territorin ku ndodhen disa banesa private, rruga "Dhimitër Mole", Njësia Administrative Dajt. 15.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
76 26.02.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në tokën ku ndodhet një banesë private, lagjia Nr.13, rruga Rrapo Hekal. 10.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
77 26.02.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në tokën ku ndodhet një banesë private, lagjia Nr.13, rruga "Selita e Vjetër". 10.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
78 01.03.2021 Konstatime rrëshqitjesh dherash në fshatin Zambisht, Njësia Administrative Lekaj; fshati Stërbeg (Njësia Administrative Kryevidh); fshati Sinaball, Bashkia Rrogozhinë. 16.03.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Rrogozhinë E plotë Nuk ka
79 05.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në territorin ku ndodhen disa banesa private, rruga "Qershia", Bashkia Rrogozhinë. 01.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Rrogozhinë E plotë Nuk ka
80 16.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në fshatin Zambisht, Njësia Administrative Lekaj, Bashkia Rrogozhinë. 01.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Rrogozhinë E plotë Nuk ka
81 05.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në territorin ku ndodhen banesa private, rruga "Qershia", Bashkia Rrogozhinë. 16.03.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Rrogozhinë E plotë Nuk ka
82 01.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologjik të truallit të banesave të disa qytetarëve të Njësive Administrative, Bashkia Tropojë. 26.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tropojë E plotë Nuk ka
83 01.03.2021 Kërkesë për oponencë të agregateve minerale në lumenj. 11.03.2021 Oponenca dërguar tek subjekti E plotë 60000
84 02.03.2021 Kërkesë për material gjeologjik për zonën minerare Nr. 799/3, Zall Herr. 03.03.2021 Materiali dërguar tek subjekti E plotë 5600
85 02.03.2021 Për shqyrtimin e kërkesës per Gipse-Alabastrit , Bashkia Dibër. 24.03.2021 Përgjigja gjendet tek Ministria e Infrastukturës dhe Energjisë (MIE) E plotë 174984
86 03.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik në Njësinë Administrative Gjepalaj, Shijak. 16.03.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Shijak E plotë Nuk ka
87 04.03.2021 Kërkesë për verifikim në terren, Njësia Administrative Zall-Herr. 01.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
88 04.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik në rrugën "Myrteza Trosku", Njësia Administrative Dajt, Bashkia Tiranë. 29.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
89 04.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik në rrugën e Dibrës, Njësia Administrative Nr.2, Bashkia Tiranë. 01.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
90 05.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo - inxhinierik, ku ndodhen varrezat ekzistuese në Kodër Kashar ku si rezultat i reshjeve me densitet të lartë, janë konstatuar rrëshqitje të tokës. 01.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
91 05.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në tokën ku ndodhet një banesë private, fshati Kodër Kashar, Njësia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë. 21.01.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
92 05.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në territorin e fshatit Grecë, Njësia Administrative Pezë, Bashkia Tiranë, për shkak të rrëshqitjes së tokës të evidentuara prej saj. 01.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
93 05.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në tokën ku ndodhet në banesë private, rruga "Kolë Kamsi", Njësia Administrative Nr.2, Bashkia Tiranë. 15.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
94 05.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në territorin ku ndodhen varrezat e Zall Dajtit, Bashkia Tiranë. 01.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
95 09.03.2021 Kërkesë për kryerjen e analizave të karakterit kimik për mostra uji. 10.03.2021 Përgjigja dërguar porositësit (person fizik) E plotë 28000
96 12.03.2021 19.03.2021 Kërkesë për studim gjeologjik për rrëshqitjen e tokës, Njësia Administrative Kthellë dhe Rrëshen, Bashkia Mirditë. 27.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Mirditë E plotë Nuk ka
97 16.03.2021 Kërkesë për informacion mbi bashkëpunimin e marrëveshjeve dhe projekteve Ndërkombëtare në fushën e Mbrojtjes Civile. Përgjigja dërgua Ministrisë së Mbrojtes (AKMC) E plotë Nuk ka
98 16.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik në tokën ku ndodhet një banesë private, në rrugën" Qazim Daja", fshati Tufinë. 26.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
99 16.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në territorin ku ndodhen disa banesa private, Lagjja 13, Bashkia Tiranë. 10.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
100 16.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologjik të truallit të 16 banesave në Njësinë Administrative Nr.6, Bashkia Tiranë. 27.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
101 16.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të një banese private në fshatin Gabricë, Njësia Administrative Bicaj, Bashkia Kukës. 15.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Kukës E plotë Nuk ka
102 16.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, për disa zona me rrëshqitje të tokës në disa fshatra dhe Njësia Administrative të Bashkisë Librazhd. 14-15.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Librazhd E plotë Nuk ka
103 16.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës ku ndodhet një banesë private në rrugën Mustafa Xhabrahimi, Njësia Administrative lagjja Nr.13, Bashkia Tiranë. 27.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
104 16.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës ku ndodhet një banesë private, rruga "Myslym Qefalia", banorë në Njësia Administrative Dajt, Bashkia Tiranë. 26.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
105 17.03.2021 Kërkesë për blerje planshetash hidrogjeologjik, shk:1:25000, nomenklaturat: K-34-100-B-d; K-34-100-C-b; K-34-100-C-d; K-34-100-D-a; K-34-100-D-b; K-34-100-D-c;K-34-100-D-d; K-34-101-A-c; K-34-101-C-a; K-34-101-C-c; K-34-101-C-d; K-34-112-A-b; K-34-112-B-a; K-34-112-B-d; K-34-112-B-b; K-34-112-B-c; K-34-113-A-a. 26.03.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 51000
106 17.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo - inxhinierik,të dukurisë së daljes së hinkës, në ish objektin minerar të Kripës së Gurit, Dhvrovjan, Bashkia Finiq. 23.03.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Finiq E plotë Nuk ka
107 17.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo - inxhinierik në zonën ku ndodhen varrezat ekzistuese në varrezat e Sharrës, parcela 79 ku si rezultat i reshjeve me densitet të lartë, janë konstatuar rrëshqitje të tokës. 29.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
108 17.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të truallit ku ndodhet një banesë private në fshatin Prezë e Vogël, Bashkia Tiranë. 02.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
109 17.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të truallit ku ndodhet një banesë private në Njësinë Administrative Dajt, Bashkia Tiranë. 26.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
110 17.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës ku ndodhet një banesë private në Njësinë Administrative Kashar, Bashkia Tiranë. 14.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
111 17.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës ku ndodhet rruga "Veliaj" dhe dy banesa priavate në Njësinë Administrative Krrabë, Bashkia Tiranë. 14.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
112 17.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në Njësinë Administrative lagjja Nr.13, Bashkia Tiranë. 16.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
113 18.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku të dy banesave private në fshatin Arrëz dhe fshatin Kokdodë, Njësia Administrative Fierzë. 29.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Pukë E plotë Nuk ka
114 19.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të territorit ku ka ndodhur fenomeni i rrëshqitjes së tokës, fshati Shkozë, Njësinë Administrative Gjegjan, Bashkia Pukë. Ridergim i përgjigjes së dhënë me datë 08.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Pukë E plotë Nuk ka
115 19.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinieriktë tokës ku ndodhet një banesë private, Njësia Administrative 13, Bashkia Tiranë. 10.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
116 19.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private, Rruga e Elbasanit, Njësia Administrative Nr.2, Bashkia Tiranë. 22.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
117 19.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private, Njësia Administrative Bërzhitë, Bashkia Tiranë. 26.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
118 19.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Surrel, Njësia Administrative Dajt, Bashkia Tiranë. 06.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
119 19.03.2022 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Kabash, Njësia Administrative Poroçan, Bashkia Gramsh. 20.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Gramsh E plotë Nuk ka
120 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në Njësitë Administrative Rubik, Rrëshen, Bashkia Mirditë. 22.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Mirditë E plotë Nuk ka
121 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhen disa banesa në Njësitë Administrative Bujan, Fierzë, Tropojë, BashkiaTropojë. 26.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tropojë E plotë Nuk ka
122 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhen disa banesa, rruga "Sazan Leka", Lagjja "Kongresi i Lushnjës", Njësia Administrative Nr.2, Bashkia Lushnje. 29.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Lushnje E plotë Nuk ka
123 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në Njësinë Administrative Bërzhitë, Bashkia Tiranë. 26.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
124 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në Njësinë Administrative Pezë, Bashkia Tiranë. 15.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
125 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në Njësinë Administrative Dajt, Bashkia Tiranë. 06.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
126 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në Njësinë Administrative Bërzhitë, Bashkia Tiranë. 26.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
127 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në rrugën "Peti", Njësia Administrative Nr.13, Bashkia Tiranë. 10.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
128 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në Njësinë Administrative Dajt, Bashkia Tiranë. 06.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
129 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Kodër Kashar, Njësia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë. 07.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
130 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Kashar, Njësia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë. 07.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
131 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në Njësinë Administrative Pezë, Bashkia Tiranë. 22.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
132 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në rrugën "Selita e Vjetër", Njësia Administrative Nr.13, Bashkia Tiranë. 10.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
133 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhen dy banesa private në rrugën "Hamide Dalipi", Njësia Administrative Nr.2, Bashkia Tiranë. 22.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
134 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në Njësinë Administrative Bërzhitë, Bashkia Tiranë. 26.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
135 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Mjull-Bathore, rruga "Hasan Gjuzi", Njësia Administrative Farkë, Bashkia Tiranë. 20.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
136 25.03.2021 Kërkesë për blerje të hartës hidrogjeologjike shk. 1: 25 000 me nomenklaturë: K-34-75-B-d (Velipoja) . 25.03.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 3000
137 25.03.2021 Kërkesë për oponencë hidrogjeologjike me titull: "Raport hidrogjeologjik për kryerjen e një pus shpimi, për monitorimin e akuiferit poroz, të Nën-Shkodrës, Njësia Administrative Velipojë. 09.04.2021 Oponenca dërguar tek subjekti E plotë 50000
138 26.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në Njësinë Administrative Dajt, Bashkia Tiranë. 06.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
139 26.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Pezë Helmës, Njësia Administrative Pezë, Bashkia Tiranë. 22.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
140 26.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në Njësinë Administrative Dajt, Bashkia Tiranë. 06.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
141 26.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet dy banesa private në Njësinë Administrative Kërrab, Bashkia Tiranë. 26.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
142 29.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo - inxhinierik, ku ndodhen varrezat ekzistuese, pasrcelë nr. 76 në varrezat e Sharrës, ku janë konstatuar rrëshqitje të tokës. 29.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
143 29.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, pranë xhamisë së Selitës, Bashkia Tiranë. 08.06.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
144 29.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në Njësinë Administrative Dajt, Bashkia Tiranë. 06.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
145 29.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private, banor në fshatin Kalamish, Njësia Administrative Malzi, Bashkia Kukës. 15.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Kukës E plotë Nuk ka
146 29.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Mjullë Bathore, rruga "Dervish Shaba", Njësia Administrative Farkë, Bashkia Tiranë. 20.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
147 30.03.2021 Kërkesë për bashkëpunim, studimi gjeologo-inxhinierik si pasojë e rrëzimit të murit nga formacionet e paqëndrueshne, në akropolin antik Amanita, Bashkia Vlorë. 26.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Vlorë E plotë Nuk ka
148 01.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Mjullë Bathore, rruga "Dervish Shaba", Njësia Administrative Farkë, Bashkia Tiranë. 20.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
149 02.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologjik në fshatin Belisovë, Njësia Administrative Lumas, Bashkia Kuçovë. 08.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Kuçovë E plotë Nuk ka
150 02.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Farkë e Vogël, Bashkia Tiranë. 30.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
151 02.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik për shkak të rrëshqitjes së tokës ku ndodhet një banesë private në Njësinë Nr.1, Bashkia Tiranë. 06.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
152 02.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në Njësitë Administrative, Klos; Gurrë; Suç, Bashkia Klos, Qarku Dibër. 07.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Klos E plotë Nuk ka
153 02.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të shpatit ku vendoset një banesë private, Njësia Administrative Dajt, Bashkia Tiranë”. 30.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
154 02.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin “Katund i Ri”, Njësia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë”. 30.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
155 04.05.2021 Kërkesë për specialistë në Bashkinë Vorë, për situatën e krijuar nga një kompani private, ku nga punimet ngjitur ka krijuar problem për pallatin ngjitur me zonën ku po ndërtohej. 15.04.2021 Përgjigja gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Vorë E plotë Nuk ka
156 06.04.2021 27.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në Njësinë Administrative Dajt, Bashkia Tiranë”. 06.05.2021 Përgjigja gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
157 06.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologjik, të tokës ku ndodhen disa banesa private në Njësinë Administrative Bërzhitë, për shkak të rrëshqitjes së tokës. 14.04.2021 Përgjigja gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
158 06.04.2021 Akt verifikim për lejen minerare Nr.1856, datë 07.05.2018, V.B kromit Bulqizë të kërkim zbulimit dhe oponencë gjeologjike. 20.05.2021 Përgjigja dërguar subjektit E plotë 190000
159 07.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, për shkak të rrëshqitjes së tokës ku ndodhet në banesë private në fshatin Lanabregas, Njësia Administrative Dajt, Bashkia Tiranë”. 06.05.2021 Përgjigja gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
160 07.04.2021 Kërkesë për studim materialesh në arkivin e SHGJSH-së. 12.04.2021 Shërbim i marrë në ambientet e SHGJSH (Studim në AQTGJ) E plotë 2000
161 08.04.2021 Kërkesë për informacion gjeologjik për zonën minerare konkurruese nr.841/2, Zhabjak mineral konglomerat, rrethi Kavajë. 21.04.2021 Përgjigja dërguar subjektit E plotë 5600
162 08.04.2021 Kërkesë për informacion gjeologjik për zonën konkurruese Nr.61 Lazarat, Gjirokastër. 21.04.2021 Përgjigja dërguar subjektit E plotë 5600
163 08.04.2021 Kërkesë për material gjeologjik për zonën minerare konkurruese nr.376/8 "Konisbaltë" Qarku Berat. 21.04.2021 Materiali dërguar tek subjekti E plotë 5600
164 08.04.2021 Kërkesë për oponencë të: "Raport gjeologjik të zonës së kërkuar për shfrytëzimin të materialeve inerte që do nxirren nga shtrati i lumit Buna objekti Bërdica e sipërme”, vendndodhja Shkodër. 08.06.2021 Oponenca dërguar tek subjekti E plotë 60000
165 08.04.2021 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike shk. 1: 25 000 me nomenklaturë: K-34-88-D-c, zona minerare Nr.121/6 Zall Herr, Tiranë dhe teksti shpjegues i saj. 15.04.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 56000
166 08.04.2021 Kërkesë për material gjeologjik për minierën e Bulqizës. 08.04.2021 Materiali dërguar tek subjekti E plotë 12000
167 09.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi mbi kushtet gjeologo–inxhinierike të shpateve në ku janë vendosur disa banesa private në fshatin Kashar, Njësia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë. 07.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
168 09.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi mbi kushtet gjeologo–inxhinierike në territorin e disa banesave, Njësia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë”. 07.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
169 12.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private fshatit Usoj, Njësia Administrative Qendër; të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Hekal, Njësia Administrative Hekal; të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Belishovë, Njësia Administrative Qendër, Bashkia Mallakastër. 02.06.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Mallakastër E plotë Nuk ka
170 12.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, lidhur me gjendjen e krijuar si rezultat i fundosjes së tokës në fshatin Krongj, Bashkia Finiq. 20.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Finiq E plotë Nuk ka
171 14.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi mbi kushtet gjeologo–inxhinierike të shpateve në të cilët janë vendosur disa banesa private në fshatin Kashar, Njësia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë. 07.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
172 14.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të rrëshqitjeve, në fshatrat Fierzë, Munaz, Sheshaj, Shtrez, Trojëz, Malaj, Peshqesh, Njësitë Administrative Rubik, Rrëshen, Kthellë, Orosh, Bashkia Mirditë. 22.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Mirditë E plotë Nuk ka
173 16.04.2021 Kërkesë për blerje të hartës hidrogjeologjike shk. 1: 25 000 me nomenklaturë: K-34-101-A-a (Vrria). 19.04.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 3000
174 16.04.2021 Kërkesë për informacion mbi bashkëpunimin, marrëveshjet dhe projektet ndërkombëtare në fushën e Mbrojtjes Civile. 26.07.2021 Përgjigja derguar tek Ministria e Mbrojtjes (AKMC) E plotë Nuk ka
175 19.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologjik, të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Broshtan, Njësia Administrative Kodovjat, për dëmtimin e banesës nga rrëshqitja e tokës. 02.06.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Gramsh E plotë Nuk ka
176 20.04.2021 Kërkesë për rishqyrtim pas përmirësimit të vërejtjeve të oponencës si studim hidrogjeologjik. 03.06.2021 Përgjigja dërguar personit fizik E plotë Nuk ka
177 20.04.2021 Kërkesë për tekst dhe planshet hidrogjeologjik me shk: 1: 25000, nomenklaturë: K-34-136-A-d (Vranisht). 21.04.2021 Materiali dërguar tek porositësi (personi fizik) E plotë 3000
178 21.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi mbi kushtet gjeologo–inxhinierike të territorit ku gjenden dy banesa private në lagjen “Barikada”, Bashkia Berat. 07.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Berat E plotë Nuk ka
179 21.04.2021 Kërkesë për kryerje oponence të studimit: "Raport hidrogjeologjik për furnizimin me ujë në zonën Vranisht, Vlorë. 03.06.2021 Oponenca dërguar tek porositësi (person fizik) E plotë 50000
180 22.04.2021 Kërkesë për tekst dhe planshet hidrogjeologjik me shk: 1: 25000, nomenklaturë: K-34-89-A-b. 26.04.2021 Materiali dërguar tek subjekti E plotë 5600
181 23.04.2021 Plotësim materiali për hartimin e projektimit për stabilizimin e rrëshqitjes së shpatit të malit të ndodhur në fshatin Kasallë, Njësia Administrative Zall Herr, e cila rrezikon një banesë private. 29.04.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
182 23.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Sauk, Njësia Administrative Farkë, Bashkia Tiranë. 27.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
183 23.04.2021 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike dhe kryerje oponence hidrogjeologjike, për marrje leje për përdorim të një sasie uji teknologjik, për përdorim për aktivitetin e larjes së automjeteve, pus ekzistues që është kryer në anën e rrugës së re, lagjja 11 Janari Vlorë. 18.05.2021 Materiali grafik dhe oponenca dërguar tek subjekti E plotë 53000
184 26.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologjik pranë AQT të SHGJSH-së. 30.04.2021 Shërbim i marrë në ambientet e SHGJSH (Studim në AQTGJ) E plotë 2000
185 26.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në Njësinë Administrative Nr.2, Bashkia Tiranë. 27.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
186 26.04.2021 Kërkesë për shqyrtim të emërtimit të mineralit, në lejen minerare të shfrytëzimit nr. 1213/1 datë 07.07.2008, objekti Gips-Alabastrit. 29.04.2021 Përgjigja dërguar subjektit E plotë Anulluar nga subjekti
187 26.04.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologjik, të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Snosëm, Njësia Administrative Kukur, Bashkia Gramsh. 27.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
188 26.04.2021 Kërkesë për tekst dhe planshet hidrogjeologjik me shk. 1: 25000, nomenklaturë: K34-88-D-d; tekst dhe planshet gjeologjik me shk. 1: 25000, nomenklaturë: K34-88-D-d. 27.04.2021 Materiali dërguar tek subjekti E plotë 11600
189 30.04.2021 Kërkesë planshet hidrogjeologjik me shk: 1: 25000, nomenklaturë: K-34-76-D-c (Fangu) dhe K34-77-A-b (Domgjon). 01.06.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 6000
190 04.05.2021 Delegim ankese të Z. Ndriçim Topalli. 06.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Infrastukturës dhe Energjisë (MIE) dhe Ministria e Mbrojtes (AKMC) E plotë Nuk ka
191 05.05.2021 Kërkesë për oponencë hidrogjeologjike të burimit "Gurra e Lecit" për ujë të ambalazhuar. 18.05.2021 Oponenca dërguar tek subjekti E plotë 50000
192 06.05.2021 26.05.2021 Kërkesë të njehsimit me origjinalin të studimit me titull "Mbi kushtet gjeologo-inxhinierike të shpatit ku kanë ndodhur rrëshqitjet, fshati Klos, Njësia Administrative Fan, Bashkia Mirditë". 26.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Mirditë E plotë 2000
193 10.05.2021 Kërkesë për planshet hidrogjeologjik me shk: 1: 25000, nomenklaturë: K-34-76-A-d. 10.05.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 3000
194 10.05.2021 Kërkesë për asistencë teknike për inspektime ne Kalanë e Kaninës, si pasojë e rrëshqitjes së shpatit jugor të Kalasë. 08.06.2021 Përgjgija gjendet tek Drejtoria Rajonale e Trashgimisë Kulturore Vlorë dhe Ministria e Mbrojtjes (AKMC) E plotë Nuk ka
195 02.04.2021 Kërkesë për studim gjeologjik Lumas, Kuçovë. 08.06.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Kuçovë E plotë Nuk ka
196 10.05.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologjik të Znj. Razije Mollaj, banuese në lagjen sporti Nr.2, Bashkia Gramsh. 14.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Gramsh E plotë Nuk ka
197 17.05.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologjik lagje nr.4, rruga "Bogza", Bashkia Kurbin. 09.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Kurbin E plotë Nuk ka
198 11.05.2021 Kërkesë për oponencë hidrogjeologjike me titull: "Raport hidrogjeologjik për kryerjen e një puseve të shpimit nr. 1, për furnizimin me ujë të fshatrave Merqi dhe Raboshtë, Lezhë. 17.06.2021 Oponenca dërguar tek subjekti E plotë 50000
199 11.05.2021 Kërkesë për planshet hidrogjeologjik me shk: 1: 25000, nomenklaturë: K-34-76-C-d. 12.05.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 3000
200 12.05.2021 Kërkesë për kryerje oponence për burimet e ujit të pijshëm, Gurra e Madhe, Fang, Gjelaj, Shëngjin, Fan. 01.06.2021 Oponenca dërguar tek subjekti E plotë 100000
201 12.05.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologjik, të Z. Haki Dedja, banor në i Njësinë Administrative Farkë, Bashkia Tiranë. 16.05.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
202 14.05.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në territorin ku është vendosur pallati në Njësinë Administrative 12, ku është krijuar një gropë e madhe që zgjerohet çdo ditë duke rrezikuar pallatin që është në afërsi, Bashkia Tiranë. 24.06.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
203 17.05.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Aranitas, Bashkia Mallakastër. 02.06.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Mallakastër E plotë Nuk ka
204 18.05.2021 Kërkesë për sigurimin e materialeve gjeologjike për zonën minerare nr.433 në objektin e kromit "Balgjaj". 04.06.2021 Materiali dërguar tek subjekti E plotë 495100
205 19.05.2021 Kërkesë për kryerjen e një studimi hidrogjeologjik për hapjen e një pusi për ujë. Përgjigja dërguar tek subjekti Shërbim që juridikisht nuk mund të realizohet nga ShGjSh Nuk ka
206 20.05.2021 Kërkesë për planshet hidrogjeologjik me shk: 1: 25000, nomenklaturë: K-34-88-C-c (Burimasi). 20.05.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 3000
207 20.05.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në i Njësinë Administrative Shëngjergj, Bashkia Tiranë. 01.09.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
208 20.05.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në Njësinë Administrative Farkë, Bashkia Tiranë. 24.06.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
209 20.05.2021 Kërkesë për oponencë gjeologjike me titull: "Raport gjeologjik i shtratit në lumin Mat. 26.05.2021 Oponenca dërguar tek subjekti E plotë 60000
210 21.05.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Hekal, Bashkia Mallakastër. 02.06.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Mallakastër E plotë Nuk ka
211 24.05.2021 Kërkesë për oponencë hidrogjeologjike me titull: "Raport hidrogjeologjik i burimit "Kroi i Gurrës", Shëngjin, Njësia Administrative Fan, Bashkia Mirditë, Qarku Lezhë. 25.06.2021 Oponenca dërguar tek porositësi (person fizik) E plotë 53000
212 24.05.2021 Kërkesë për oponencë gjeologjike me titull: "Raport gjeologjik për shfrytëzimin e zhavorreve në shtratit e lumit Selitë". 14.06.2021 Oponenca dërguar tek subjekti E plotë 60000
213 31.05.2021 Kërkesë për tekst shoqërues dhe planshet hidrogjeologjik me shk: 1: 25000, nomenklaturë: K-34-124-A-d (Selenica). 31.05.2021 Përgjigja dërguar tek subjekti E plotë Anulluar nga subjekti
214 31.05.2021 Kërkesë për tekst shoqërues dhe planshet hidrogjeologjik me shk. 1: 25000, nomenklaturë: K-34-126-B-a (Korça). 02.06.2021 Materiali dërguar tek porositësi (personi fizik) E plotë 6000
215 01.06.2021 Kërkesë për oponencë gjeologjike për oponence gjeologjike te raportit gjeologjik per shfrytëzimin e zhavorreve ne lumin Mat. 08.06.2021 Oponenca dërguar tek subjekti E plotë 60000
216 08.06.2021 Kërkesë për blerje hartash gjeologjike. 09.06.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 8400
217 08.06.2021 Kërkesë për kryerjen e oponencave hidrogjeologjike për hapje pus uji Nr 2. 17.06.2021 Oponenca dërguar tek subjekti E plotë 50000
218 09.06.2021 Kërkesë për informacion mbi materialet gjeologjike, studim i tyre ne arkiv dhe më pas mundësia e blerjes së tyre. 09.06.2021 Përgjigja dërguar tek subjekti E plotë Anulluar nga subjekti
219 11.06.2021 Kërkesë për hartë hidrogjeologjike. 16.06.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 3000
220 14.06.2021 Kërkesë për informacion (kopje të hartave të resurseve minerale jometalore për Evaporitet). Informacion sasior (i.e në milion ton) mbi rezervat gjeologjike. Informacion mbi nivelin e ekzistencës të këtyre rezervave dhe çdo informacion tjetër të vlefshëm. 22.06.2021 Materiali dërguar tek subjekti E plotë 6500
221 16.06.2021 Kërkesë për bashkëpunim për monitorimin biologjik, monitorimin e cilësisë ujit në livadhin përballë gjirit të Plasës (Vlorë). 25.06.2021 Përgjigja dërguar tek Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri E plotë Nuk ka
222 16.06.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Balshaban, Njësia Baldushk, Tiranë për arsye se ka rrëshqitje dherash. 26.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
223 16.06.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik në segmentin e rrugës "Selita e Vjetër", Lagjja nr. 13, Qyteti Tiranë për shkak të shembjes. 26.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
224 16.06.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Yrshek, Nj. Kashar, Bashkia Tiranë 26.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
225 16.06.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Balshaban, Nj. Baldushk, Tiranë, për shkak se konstaton rrëshqitje. 26.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
226 16.06.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës ku ndodhet një banesë private në Fshatin Vesqi, Nj. Baldushk, Tiranë. 26.07.201 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
227 16.06.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik për të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Bastër i Mesëm, Nj. Zall-Bastar Tiranë, për shkak të rrëshqitjes së dheut. 21.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
228 16.06.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Kunj, Nj. Baldushk, Tiranë. Konstatohen rrëshqitje dheu pranë banesës. 26.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
229 16.06.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Besh, Nj. Zall-Bastar, Tiranë, për arsye të rrëshqitjes masive të dherave pranë banesës. 26.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
230 16.06.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Vilëz, Nj. Zall-Bastar, Tiranë. Konstaton rrëshqitje dherash pranë banesës. 26.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
231 16.06.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Vilëz, Nj. Zall-Bastar, Tiranë. Konstaton rrëshqitje dherash pranë banesës. 26.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
232 16.06.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës ku ndodhet një banesë private, lagja Nr. 13, Tiranë. Konstatohen rrëshqitje dherash pranë banesës. 07.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
233 16.06.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Bastar i Mesëm, Nj. Zall-Bastar, Tiranë, për arsye të rrëshqitjes masive të dherave pranë banesës. 21.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
234 16.06.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Bastar-Murriz, Nj. Zall-Bastar, Tiranë, për arsye të rrezikimit të banesës nga rrëshqitjes masive të dherave. 26.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
235 16.06.2021 Kërkesë për blerjen e të dhënave gjeologjike dhe plansheti gjeologjik të zonës minerare Nr. 356/1 Gjormë, Elbasan. 24.06.2021 Materiali dërguar tek subjekti E plotë 5600
236 16.06.2021 Kërkesë për blerjen e të dhënave hidrogjeologjike dhe plansheti hidrogjeologjik të zonës minerare Nr. 356/1 Gjormë, Elbasan. 24.06.2021 Materiali dërguar tek subjekti E plotë 6000
237 16.06.2021 Kërkesë për blerje harte Gjeologo-Inxhinierike, shk. 1:25 000. 17.06.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 3000
238 18.06.2021 Kërkesë për korrigjimin e emrit të objektit në vendimin Nr. 2 prot, datë 12.11.2019 , HEC "Rrukaj" -Pukë. 09.06.2021 Përgjigja dërguar tek subjekti E plotë Nuk ka
239 21.06.2021 Kërkesë për blerje harte Hidrogjeologjike, shk. 1:25 000. 22.06.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 3000
240 21.06.2021 Kërkesë për oponencë gjeologo-inxhinierike. Raport gjeologjik i zonës për shfrytëzim të materialeve inerte në shtratin e lumit Shushica. 25.06.2021 Oponenca dërguar tek subjekti E plotë 60000
241 21.06.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik për Z. Festim Valisi në fshatin Kashar, Nj. Kashar, Tiranë, si pasojë e rrëshqitjes së dherave nga rënia e shirave. 26.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
242 21.06.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Belishovë, Nj. Qëndër; të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Hekal, Nj. Hekal; të tokës ku ndodhet një banesë private në fshatin Aranitas, Mallakastër, për arsye të rrëshqitjes masive të dherave. 13.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Mallakastër E plotë Nuk ka
243 22.06.2021 Kërkesë për marrje kopje të studimit gjeologjik të kryer në 2006. 22.06.2021 Materiali dërguar tek porositësi (personi fizik) E plotë 2000
244 22.06.2021 Kërkesë për harta në format dixhital në shkallë 1:100 000 të pasurive minerale jometalore për Triasik, Evaporite (gipse anhidrite e kripëra) për të gjitha qarqet e territorit të Shqipërisë. 22.06.2021 Materiali dërguar tek subjekti E plotë 6500
245 23.06.2021 Kërkesë për azhornim, për arsye të shtimit të sipërfaqes së varrezave Tufinë, kërkon të pajiset me studimin gjeologjik të zonës për rreth varrezave. 30.06.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
246 23.06.2021 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike, shk. 1:25 000. 24.06.2021 Materiali dërguar tek subjekti E plotë 3000
247 24.06.2021 Kërkesë për kryerje oponence gjeologjike për raportin gjeologjik për shfrytëzimin e inerteve lumore. 26.07.2021 Oponenca dërguar tek subjekti E plotë 60000
248 25.06.2021 Kërkesë për rivlerësimin e rrëshqitjes aktuale sipas zonave, sepse janë vënë re avancime të cilat rrezikojnë dëmtimin e banesave, Nj. Kthellë, Perlat Qendër. 07.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Mirditë E plotë Nuk ka
249 28.06.2021 Kërkesë për marrje informacioni gjeologjik si dhe hartën 1:25000. 29.06.2021 Materiali dërguar tek subjekti E plotë 5600
250 30.06.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik nga Bashkia Kuçovë në segmentin rrugor Gegë-Frashër, Nj, Kozarë, Kuçovë 17.09.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Mirditë E plotë Nuk ka
251 02.07.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik nga Bashkia Gramsh, fshati Qerret, Njësia Administrative Pishaj, në të tokës ku ndodhet një banesë private. 15.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Gramsh E plotë Nuk ka
252 05.07.2021 Kërkesë për blerje harte gjeologo-inxhinierike, shkalla 1:25 000 05.07.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 3000
253 05.07.2021 Kërkesë për blerje hartash gjeologjike (shkalla 1:25 000) me nomeklaturë K-34-64-D-b, K-34-123-D-b, K-34-123-D-d, K-34-124-C-a. 06.07.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 11200
254 07.07.2021 Kërkesë për blerje hartash gjeologjike dhe hidrogjeologjike, shkallë 1:25 000. 13.07.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 5800
255 07.07.2021 Kërkesë për informacion gjeologjik. 15.09.2021 Përgjigja dërguar tek subjekti E plotë Nuk ka
256 09.07.2021 Kërkesë për kryerje oponence të raportit gjeologjik i zonës për shfrytëzim të materialeve inerte në shtratin e lumit Mat. 21.07.2021 Oponenca dërguar tek subjekti E plotë 60000
257 09.07.2021 Sqarim në lidhje me shkresën Nr 341 Prot, dt 22.01.2021. Studim gjeologo inxhinierik për një banesë private. 08.02.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Kukës E plotë Nuk ka
258 12.07.2021 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike, shkallë 1:25 000, me nomeklaturë K-34-100-B-a. 12.07.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 3000
259 12.07.2021 Kërkesë për kryerje oponence të raportit hidrogjeologjik për hapje pus shpimi në Sauk. 12.07.2021 Oponenca dërguar tek subjekti E plotë 50000
260 12.07.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik nga Bashkia Gramsh, fshati Kabash, Njësia Administrative Poroçan, në tokën ku ndodhet një banesë private. 01.09.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Gramsh E plotë Nuk ka
261 12.07.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik qyteti Pogradec, lagjia nr 5, përroi i Çaprazit. 29.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Pogradec E plotë Nuk ka
262 13.07.2021 Kërkesë për blerje harte gjeologjike, shkallë 1: 25 000, me nomeklaturë K-34-76-C-d. 15.07.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 2800
263 13.07.2021 Kërkesë për blerje harte gjeologjike, shkallë 1: 25 000 me nomeklaturë K-34-101-C-b. 22.07.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 2800
264 13.07.2021 Për caktimin e përfaqësuesve për pjesëmarrje në projektin IPPA FF. 14.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) E plotë Nuk ka
265 13.07.2021 Kërkes për blerje harte gjeologjike, shkallë 1:25 000 dhe për kryerje oponence e studimit me titull "Raport Gjeologjik i shtratit te lumit Mat". 16.07.2021 Materiali grafik dhe oponenca dërguar tek subjekti E plotë 62800
266 14.07.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik nga Bashkia Pogradec në Lagjen 5, vendi Përroi i Çaprazit, në afërsi të banesave në familjen Vila e Kulla. 29.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Pogradec E plotë Nuk ka
267 15.07.2021 Kërkesë për blerje harte gjeologjike, shkallë 1: 25 000 . 22.07.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 2800
268 16.07.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik nga Bashkia Tiranë, Njësia Administrative 2, Rr. Vangjel Argjiri, për tokën ku ndodhen dy banesa private. 26.08.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Pogradec E plotë Nuk ka
269 16.07.2021 Kërkesë për mendim për leje hapje pusi. 23.07.2021 Përgjigja gjendet tek AMBU E plotë Nuk ka
270 19.07.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik nga Bashkia Gramsh, fshati Qerret, Njësia Administrative Pishaj, për tokën ku ndodhet një banesë private. 26.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Gramsh E plotë Nuk ka
271 19.07.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik për për tokën ku ndodhet një banesë private në Bashkinë Klos, fshati Mishtër, Njësia Administrative Gurrë. 03.09.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Klos E plotë Nuk ka
272 21.07.2021 Kërkesë për përcaktimin e llojit të mineralit, për Shoqërnë " Vëllezrit Hazisllari" 14.09.2021 Përgjigja dërguar tek subjekti E plotë 217254
273 23.07.2021 Kërkesë për kryerje oponence të raportin hidrogjeologjik për hapje pus shpimi. 23.07.2021 Oponenca dërguar tek subjekti E plotë 50000
274 23.07.2021 Kërkesë për kryerje oponence për raportin hidrogjeologjik për një pus shpimi të spostuar. 12.08.2021 Përgjigja dërguar tek subjekti Kthyer përgjigje nga Institucioni
275 27.07.2021 Kërkesë për blerje hartash hidrogjeologjike, shkalla :1:25 000. 27.07.2021 Materiali grafik dërguar tek porositësi (person fizik) E plotë 3000
276 27.07.2021 Kërkesë për harta gjeologjike dhe hidrogjeologjike, shkalla 1:25 000 27.07.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 8800
277 28.7.2021 Kërkesë për oponencë hidrogjeologjike. 05.08.2021 Oponenca dërguar tek porositësi (person fizik) E plotë 50000
278 29.07.2021 Kërkesë për blerjen e materialeve gjeologjike për zonën minerare Nr. 639/1, objekti i kromit "Kasaj-Kamenicë", Tropojë, Qarku Kukës. 07.09.2021 Përgjigja dërguar tek subjekti Kthyer përgjigje nga Institucioni
279 29.07.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik nga Bashkia Pogradec në Lagjen 5, vendi Përroi i Çaprazit, të tokës ku ndoshen disa banesa private. 02.08.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Pogradec E plotë Nuk ka
280 29.07.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik nga Bashkia Tiranë, fshati Çekrezë, Njësia Administrative Zall Herr, në tokën ku ndodhet një banesë private. 24.08.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
281 29.07.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik nga Bashkia Gramsh, fshati Kabash, Njësia Administrative Poroçan, në tokën ku ndodhet një banesë private. 01.09.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Gramsh E plotë Nuk ka
282 29.07.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik nga Bashkia Tiranë, fshati Grebllesh, Njësia Administrative Ndroq, në tokën ku ndodhet një banesë private. 24.08.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
283 29.07.2021 Kërkesë për bashkëpunim për studimin e rrëshkitjes së gurëve sipër lagjes Mangalem, Berat. 13.08.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Berat E plotë Nuk ka
284 29.07.2021 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike, shkallë 1:25 000 me nomeklaturë K-34-88-C-d (Vora). 02.08.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 3000
285 03.08.2021 Relacion verifikimi për situatën e furnizimit me ujë të pijshëm dhe problematikat e paraqitura nga banorët e fshatit Mjekërbardhë, Tropojë, si rezultat i aktivitetit në zonën e lejes minerare të shfytëzimit Nr. 173/1. 03.08.2021 Përgjigja gjendet tek Ministria e Infrastukturës dhe Energjisë (MIE) E plotë Nuk ka
286 30.07.2021 Përcillet kërkesa e bashkisë Pogradec për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik. 02.08.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC), Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) dhe Bashkia Pogradec E plotë Nuk ka
287 29.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik nga Bashkia Kukës, fshati Kalimash, Njësia Administrative Malzi, në tokën ku ndodhet një banesë private. 15.07.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Kukës E plotë Nuk ka
288 04.08.2021 Kërkesë për oponencë të studimit hidrogjeologjik të një pus shpimi si dhe për blerje hartë hidrogjeologjike, shkallë 1:25 000. (Studimi hidrogjeologjik për leje për përdorim ujor nëntokësor për qëllime industriale, Majkosh, Tepelenë). 19.08.2021 Materiali grafik dhe oponenca dërguar tek subjekti E plotë 53000
289 04.08.2021 Kërkesë për oponencë të studimit hidrogjeologjik të një pus shpimi si dhe për blerje hartë hidrogjeologjike, shkallë 1:25 000. 19.08.2021 Materiali grafik dhe oponenca dërguar tek subjekti E plotë 53000
290 09.08.2021 Kërkesë për oponencë teknike për studimin hidrogjeologjik për pusi uji. 16.08.2021 Oponenca dërguar tek subjekti E plotë 50000
291 12.08.2021 Kërkesë për oponencë hidrogjeologjik për "Studimin hidrogjeologjik për lejë hapje të një pus-shpimi hidrogjeologjik, Fushë Prezë, Bashkia Vorë. 17.08.2021 Oponenca dërguar tek subjekti E plotë 50000
292 17.08.2021 Kërkesë për dhënie mendimi për një pus shpimi të spostuar. 03.09.2021 Përgjigja dërguar tek porositësi (person fizik) E plotë Nuk ka
293 20.08.2021 Studim mbi kushtet gjeologo–inxhinierike të shpatit ku ndodhet një banesë private. Njësia Administrative Bërxullë, Bashkia Vlorë. 07.09.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Vlorë E plotë Nuk ka
294 25.08.2021 Plotësim dokumentacioni për studimin e parë me titull: "Studimin hidrogjeologjik, për furnizimin me ujë të pijshëm të qytetit të Peshkopisë dhe fshatrave përreth". 10.09.2021 Përgjigja gjendet tek Bashkia Dibër E plotë 50000
295 27.08.2021 Kërkesë për planifikim zone minerare, mineral krom, objekti Çorraj-1, Njësia. Administrative Pac, Bashkia, Qarku Kukës (AKBN). 01.09.2021 Përgjigja gjendet tek Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) E plotë Nuk ka
296 27.08.2021 Kërkesë për oponencë teknike për studimin gjeologjik për zonën e shfrytëzimit të materialeve inerte në lumin Mat. Proces 60000
297 31.08.2021 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike, shkallë 1:25 000 K-34-114-D-C (Pojani). 31.08.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 3000
298 03.09.2021 Kërkesë për studim materialesh gjeologjike në AQTGJ, për objektin minerar Nr. 686/1, vendburimi kromit Bulqizë. 1.Studim materialesh gjeologjike, projekti përgjithësues i punimeve gjeologo kërkuese për objektin "Fushë Balgjaj" për vitin 1989, Nr. Inv. 7254. 2. Projekti i punimeve kërkim zbulimit për objektin "Shtrungëz" Nr. Inv. 7255. 03.09.2021 Shërbim i marrë në ambientet e SHGJSH (Studim në AQTGJ) E plotë 4000
299 07.09.2021 Mbi disponimin e të dhënave gjeologjike të kërkim-zbulimit të zonës Qafë Bari-Munellë. 14.09.2021 Përgjigja dërguar tek subjekti E plotë Nuk ka
300 13.09.2021 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike, shkallë 1:25 000, me nomenklaturë K-34-88-C-c. 15.09.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 3000
301 13.09.2021 Kërkesë për oponencë teknike për raportin hidrogjeologjik për hapje pus shpimi. 30.09.2021 Oponenca dërguar tek subjekti E plotë 15000
302 14.09.2021 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike, shkallë 1:25 000, me nomenklaturë K-34-126-B-a (Korçë). 15.09.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 3000
303 15.09.2021 Kërkesë për informacion për të dhena gjeologo - inxhinierike për zonën Valias (Ministria e Shtetit për Rindërtim). 17.09.2021 Përgjigja gjendet tek Bashkia Kamëz E plotë Nuk ka
304 16.09.2021 Kërkesë për blerje teksti shpjegues të hartës gjeologjike me nomenklaturë K-34-76-C-d (shkallë 1:25 000). 30.09.2021 Përgjigja dërguar tek subjekti Kthyer përgjigje nga Institucioni
305 16.09.2021 Kërkesë për informacion për të dhena gjeologo - inxhinierike për zonën Valias. 17.09.2021 Përgjigja gjendet tek Bashkia Kamëz dhe Ministria e Shtetit për Rindërtim (MShR) E plotë Nuk ka
306 17.09.2021 Kërkesë për Akt- Verifikimi, lidhur me pajisjen me leje minerare kërkim-zbulimi, zona konkuruse Nr. 433, në objektin e kromit "Balgjaj". 1. Akt verifikimi zbulimi. 2. Oponencë gjeologjike. 20.09.2021 Akt-Verifikimi dërguar tek subjekti E plotë 180000
307 17.09.2021 Kërkesë për bashkpunim. 21.09.2021 Përgjigja gjendet tek Bashkia Dimal E plotë Nuk ka
308 20.09.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik në zonën ku ndodhet një banesë private në Fshatin Katund i Ri, Njësia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë. 21.10.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Tiranë E plotë Nuk ka
309 20.09.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik në zonën ku ndodhen dy banesa private në Fshatin Nishicë, Njësia Administrative Qendër, Bashkia Skrapar. 29.10.2021 Studimi gjendet tek Ministria e Mbrojtes (AKMC) dhe Bashkia Skrapar E plotë Nuk ka
310 21.09.2021 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike, shkallë1:25 000 me nomeklaturë K-34-124-D-d (Memaliaj). 29.09.2021 Përgjigja dërguar tek subjekti Anulluar procedura me kërkesën e Subjektit.
311 22.09.2021 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike, shkallë1:25 000 me nomeklaturë K-34-136-B-c (Kuçi). 22.09.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 3000
312 27.09.2021 Kërkesë për shqyrtim dhe blerje materiale gjeologjik pranë AQTGJ. 08.10.2021 Përgjigja dërguar tek subjekti Kthyer përgjigje nga Institucioni. Anulluar nga subjekti.
313 27.09.2021 Kërkesë për kryerje oponence hidrogjeologjike, për paisje me leje të pusit ekzistues. 08.10.2021 Përgjigja dërguar tek subjekti Kthyer përgjigje nga Institucioni. Anulluar nga subjekti.
314 27.09.2021 Kërkesë për oponence të Studimit Hidrogjeologjik të burimit të Lëpushës-Kuç. Raport hidrogjeologjik për marrje leje për ujë, për përdorim burimi ujor nëntokësor për ujë të pijshëm (sisteme të furnizimit me ujë të popullatës) Bashkia Himarë. Proces 50000
315 28.09.2021 Kërkesë për sdtudim materialesh gjeologjike në arkiv. “Raport gjeologjik me llogaritje rezervash 01.01.1987, për objektin "Lugu i Qershisë", vendburimi i kromit "Batër" . 01.10.2021 Shërbim i marrë në ambientet e SHGJSH (Studim në AQTGJ) E plotë 2000
316 29.09.2021 Kërkesë për blerje materialesh gjeologjike: 1.Tekst shpjegues i hartave gjeologjike (2 copë). 2. Harta gjeologjike (2 copë). 3. Tekst shpjegues i hartave hidrogjeologjike (2 copë). 4. Harta hidrogjeologjike (2 copë). 29.09.2021 Materiali dërguar tek subjekti E plotë 23200
317 30.09.2021 Kërkesë për një kopje praktike lidhur me një akt ekspertimi. 04.10.2021 Përgjigja gjendet tek Ministria Mbrojtjes, (AKMC) dhe Drejtoria Rajonale e Rezervave të Shtetit E plotë Nuk ka
318 30.09.2021 Kërkesë për blerje harte gjeologjike dhe hidrogjeologjike në shkallë1:25 000, me nomeklaturë K-34-76-D-a (Rubiku). 04.10.2021 Material grafik dërguar tek subjekti E plotë 5800
319 30.09.2021 Kërkesë për oponence të "Raporti gjeologjik për shfrytëzimin e zhavorreve në shtratin e lumit Fan, lagje Pasur, Njësia Administrative Rubik, Bashkia Mirditë, Qarku Lezhë". Proces 60000
320 30.09.2021 Kërkesë për blerje harte gjeologo -inxhinierike, shkallë1:25 000 me nomeklaturë K-34-88-C-d, (Valias, Kamëz). 01.10.2021 Materiali grafik dërguar tek subjekti E plotë 3000