Takime të Drejtorit të përgjithshëm të SHGJSH-së
në Javën e Menaxhimit të Burimeve UNECE 2024

Gjenevë, Zvicër, 22-26 Prill 2024

Java e Menaxhimit të Burimeve UNECE 2024 (UNECE Resource Management Week 2024)

Një nga eventet më të rëndësishme mbi menaxhimin e resurseve mblodhi udhëheqësit, ekspertët dhe palët e interesit në menaxhimin e burimeve nga e gjithë bota, mes tyre i pranishëm në këtë takim ishte edhe Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar, Adrian Bylyku.

Java e Menaxhimit të Burimeve UNECE 2024 (UNECE Resource Management Week 2024), duke përfshirë sesionin e 15-të të Grupit të Ekspertëve për Menaxhimin e Burimeve (EGRM-15), u mbajt në Palaisdes Nations në Gjenevë, Zvicër, 22-26 Prill 2024.

Tema e aktivitetit ishte “Sigurimi i qëndrueshmërisë në menaxhimin e burimeve” dhe u fokusua në Klasifikimin Kuadër të Kombeve të Bashkuara për Burimet (UNFC), Sistemin e Menaxhimit të Burimeve të Kombeve të Bashkuara (UNRMS) dhe rolin e tyre kryesor në menaxhimin e burimeve në mbarë botën.

Aktiviteti u zhvillua me sesione të fokusuara në:

UNFC dhe UNRMS si katalizatorë për transformimin e menaxhimit të lëndëve të para.
• Mineralet për Tranzicionin e Energjisë:Evidentimi i punës së Grupit të Punës të OKB-së për Transformimin e Industrive Nxjerrëse për Zhvillim të Qëndrueshëm.
• Menaxhimi i Përgjegjshëm i Burimeve: Zhvillimi dhe vendosja e UNRMS.
• Rruga drejt të ardhmes: Eksplorimi i aplikimittë UNFC në fusha të ndryshme.
• Ndërtimi i kapaciteteve: Qendrat Ndërkombëtare të Ekselencës për Menaxhimin e Qëndrueshëm të Burimeve.
• Fuqizimi i Qëndrueshmërisë: Diskutimi i iniciativave globale dhe rastet konkrete (casestudies).