Nafie Gjapi

Nafie Gjapi

Drejtore e Financës dhe Shërbimeve


EDUKIMI

Universiteti Bujqësor i Tiranës , Fakulteti i Ekonomisë

EKSPERIENCA

2010 - në vazhdim

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Drejtore e Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve.

2008 - 2010

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Financiere.

2004 - 2008

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Audite

2001 - 2004

Qendra e Gjeofizikës pranë Shërbimit Gjeologjik Shqiptar, Financiere.

1999 - 2001

Departamenti i Punimeve Topografike pranë Shërbimit Gjeologjik Shqiptar, Ekonomiste Statistike.

1990 - 1993

Këshilli i Bashkuar, Kala e Dodës Peshkopi, Përgjegjëse Finance.

1989 - 1990

Ish-Ndërmarrja Bujqësore Peshkopi, Ekonomiste Statistike.

KUALIFIKIME

Qershor – Nëntor 2005

Çertifikuar “Audite e Brendshme në Sektorin Publik” nga Ministria e Financave me Dëshmi Nr 0160 datë 30.11.2007.

1997

Kursi i Gjuhës Angleze Qendra “ILCC” Tiranë.

Aftësi te tjera

Njohuri në programet kompjuterike: Microsoft Windows, MS Excel, MS Word, PowerPoint.

Gjuhët e Huaja

Anglisht