Arben Pambuku

Arben Pambuku

Zv/Drejtor i Përgjithshëm & Drejtor i Programim – Zhvillimit


EDUKIMI

2004-2008

Doktoraturë në Universitetin Politeknik të Barit, Itali
(në fushën e Hidrogjeologjisë)

1990-1995

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Dega Gjeologji

Specializim pasuniversitar, Scuola Internazionale per L`acqua ed Ambiente, Bari-Potenza, Itali

KUALIFIKIME

2006

Kurs në Budva-Mali i Zi "Përdorimi i Teknikave të Përdorimit të Izotopeve Ambientale O18 dhe Deuteriumit H--"

2001

Specializime afatshkurtra në fushën e Hidrogjeologjisë, Mjedisit dhe izotopeve ambientale, Universiteti Vienë-Austri

Kurs në Budapest-Hungari "Modelimi i Ujërave Nëntokësore" - modeli Grandwater Vista 5

Kurs në Grosseto-Itali "Trajnimi i Trajnerëve për Mbrojtjen e Vijës Bregdetare"

Kurs në Bari-Itali "Përdorimi i Teknikave të Përdorimit të Izotopeve Ambientale O18 dhe Deuteriumit H--"

Fushat e Kërkimit

Hidrogjeologji, Gjeomorfologji dhe Mjedis

Gjeologji detare

Studime dhe Hartografime hidrogjeologjike

Studime mjedisore, hartim VNM dhe audit mjedisor

EKSPERIENCA

2018-në vazhdim

Drejtor i Drejtorisë së Hidrogjeologjisë

2015-2018

Drejtor i Drejtorisë së Politikave të Burimeve Ujore (Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural & Administrimit të Ujërave)

2013-2015

Drejtor i Gjeologjisë Detare

2008-2013

Drejtor i Drejtorisë së Hidrogjeologjisë

2006-2007

Specialist pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar

1998-2006

Specialist hidrogjeolog pranë Shërbimit Gjeologjik Shqiptar

1995-1998

Drejtor i Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike-Lushnje

Veprimtaria Profesionale

2010-2014

Bashkëdrejtues i projektit: ”Ndërtimi i hartës hidrogjeologjike të Shqipërisë, shkalla 1:200000” dhe tekstit të saj .

Projekte, raporte për furnizimin me ujë në rrethet : Fier, Tepelenë, Berat, Lushnje, etj.

2009-2011

Projekti: ”Aplikimi i metodave dhe teknikave izotopike në fushën kuaternare të Lushnjes” -mbështetur nga Instituti i Fizikës Bërthamore Shqipëri dhe Agjensia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike Viene-Austri (IAEA).

2006-2010

Raport : “Vlerësimi-Menaxhimi-Monitorimi i UN në basenet ujëmbajtëse të Shqipërisë-Baseni i Vjosës “ (rap. 5 vjecar).

2008-2010.

Koordinator i projektit bilateral Shqipëri-Itali: “Mbrojtja perspektive ambientale në Shqipëri në kuadrin e politikës për mbrojtjen e burimeve natyrore, rasti i liqeneve karstike në zonën e Belshit.

2007-2010

Raport: Ndërtimi i hartave hidrogjeologjike në shkallë 1:25 000, me bazë të dhënash sipas baseneve në monitorim (Basenet e lumit të Drinit, Matit, Erzen-Ishmit, Shkumbinit, Semanit,Vjosës dhe Zonës Jonike.

2007-2008

Bashkëautor me C.I.S.M. Monitorimi i akuiferëve bregdetar (Projekti Intereg III)

2006-2007

Projekt bilateral Sllovenia-Shqipëri, “Innovative joints technologies for landslide investigation and monitoring of hazardous areas”, Albania –Slovenia, S. Bushati, A. Pambuku. M. Komac etj.

2005-2006

Studim gjeologo-inxhinierik, hidrogjeologjik dhe mjedisor për liqenet kryesore në Shqipëri- A. Pambuku, Z. Hysa, B. Koci Albania.

2004-2006

Bashkëautor në projektin “Studimi i ujëmbajtjes së brezit bregdetar Vlorë-Butrint për furnizimin me ujë për përdorim publik dhe nevojat e turizmit”

2000-2005

Projekti mbi vlerësimin e rezervave të pellgut Kuaternar të Gjirokastrës, Sarandës, Drinos.

PUBLIKIME

Maj 2010

Maramathas A., Gialamas J., Pambuku A., Beshku H., Vako E.- Brackish karst springs simulation with “modkarst” model under not enough data conditions (the case of the “Potami” spring at Himara Albania).

2008

Polemio M., Pambuku A. , Petrucci O- The Coastal Karstic Aquifer of Vlora (Albania). Proceedings of 20th Salt Water Intrusion Meeting, June 23-27, Naples, Florida, USA, pp. 199-202

2008

E.Vako, A. Maramathas, H. Beshku, I. Gialamas, Pambuku. A- “Development of Methodology for the Exploitation and Management of the Brackish Karst Springs based on the simulation of their Hydrographs”.

2007

A. Pambuku , G. Baldassarre , G. Mastronuzzi- “The role of physiographic factors in the evolution of coastal wetlands in Albania”, 1. Geological Survey of Albania, Tirana, Albania
2. Dipartimento di Geologia e Geofisica, Universita degli Studi(Bari, Italy)

2006

G. Sideris, A. Pambuku, 2005, “Sustainable groundwater and surface water management of Shkumbin River down stream in Albania”(Athine-Greqi)

2005

A. Pambuku, P. Laze - “Indikatoret kombetare per monitorimin e mjedisit”, f. 64

2005

Baldassarre G., Florio N.G., Pambuku A. – Geomorfologia e dinamica ambientale della laguna di Karavasta (Albania). Atti del Convegno “Dinamica ambientale della fascia costiera albanese”, Divjaka 22ott. 2005, Baldassarre (Ed..), 31-39, Ariete, Modugno (BA)

Pjesëmarrja në Aktivitete Shkencore

Pjesëmarrës në shumë Simpoziume e Kongrese të Gjeologjisë.

Anëtarësimi në Shoqata

ProGEO Albania, anëtar

Shoqata e Gjeologëve të Shqipërisë, kryetar

Aftësi te tjera

Microsoft Word, Excel

AutoCAD

Corel, Photoshop

Gjuhët e Huaja

Anglisht

Italisht