Albert Avxhi

Albert Avxhi

Drejtor i Gjeoinformatizimit


EDUKIMI

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Dega Matematikë

KUALIFIKIME

Shkurt 2010

Kurs trajnimi individual “The study for the master plan for promoting the mining industry of Albania” ne kompanine “Mitsubishi Materials Techno Corporation” (Tokio, Japoni)

Maj 2009

Kurs trajnimi për: “Capacity Building in Environment-related Issues in Geomining:Remote Sensing and other Evironment-related Issues”, organizuar nga TWAS dhe FORGEA INTERNATIONAL në Iglesias-Monteponi, Itali

Tetor 2008

Kurs i avancuar për përdorimin e software ArcGIS 9.3 në kompanine GISDATA, Shkup, Maqedoni licensuar nga ESRI.

Shtator 2005

Kurs kualifikimi pranë Montan Universitet në Leoben Austri për Sistemin Gjeografik të Informimit (GIS) dhe përdorimin e GPS

Nëntor 2004

Kurs praktik për programim në GIS (Software ArcGIS 8.2) në kompanine Beak Consultants GmbH ne Freiberg, Gjermani

Dhjetor 2001

Kurs për programim në GIS (Software AutoCAD) në Universitetin e Salzburgut dhe në kompaninë GeoByte në Salzburg, e specializuar për përpunimin e hartave në AutoCAD

Tetor 2001

Eksperiencë në Shërbimin Gjeologjik Hungarez për Sistemin Gjeografik të Informimit (GIS)

Fushat e Kërkimit

Modelime në fusha të ndryshme të gjeologjisë

Ndërtim baza të dhënash

Aplikime GIS për vb minerale, gjeologji inxhinierike etj.

Gjeoreferencime në sisteme të ndryshme koordinative

Analiza statistikore

Ndërtim faqe interneti

EKSPERIENCA

2002-në vazhdim

Drejtor i Drejtorisë së Gjeoinformatizimit në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar

2001-2002

Përgjegjës i Sektorit të Përpunim-Dixhitalizimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar

2000-2001

Shef i Sektorit te Informatikës në Institutin e Kërkimeve Gjeologjike Tiranë

1999-2000

Matematicien në Sektorin e Informatikës në Institutin e Kërkimeve Gjeologjike Tiranë

1997-1999

Matematicien në Sektorin e Informatikës në Institutin e Naftës e Gazit në Fier

Referime në Projekte 5 Vitet e Fundit

2010-2013

Kalimi në GIS i hartave dixhitale 1 : 25 000, 1 : 50 000”

2010-2014

“Përpilimi i hartës hidrogjeologjike të Shqipërisë, shk.1:200000 dhe i tekstit sqarues të saj”

2010-2014

"Përpilimi i hartës të fenomeneve gjeodinamike (rrëshqitjeve) të Shqipërisë në shkallen 1:200 000, dhe sipas qarqeve në shkallen 1:50 000. Baza e të dhënave per to."

2010-2011

“Sustainable Aggregate Resources Management”. “Menaxhimi i Qëndrueshëm i Burimeve Agregate”

2010

“Ndërtim i bazës së të dhënave për v.burimet dhe objektet e mineraleve të dobishme, për të cilat nuk janë hartuar raporte apo relacione gjeologjike me llogaritje rezervash, mbështetur në dokumentacionin e grumbulluar në arkivin qendror, atë në grumbullim dhe relacionet vjetore të secilës njësi mbi punimet e kryera dhe rezultatet e marra.”

2008-2010

“Përpilimi dhe botimi i Hartës së Mineraleve të Dobishme te Shqipërisë në shkallën 1 : 200.000”

2007-2010

“Gjeoinformatizimi dhe krijimi i bazës së të dhënave për hartat dixhitale të pasurive minerale sipas planshetave në shkalle 1:25000”

2008-2009

“Information System Of Georesources”. Projekt bilateral ndërmjet Shërbimit Gjeologjik Shqiptar edhe atij Slloven, projekt që financohet nga Ministria e Edukimit dhe e Shkencës

2008

“Gjeoinformatizimi dhe ndërtimi i bazës së të dhënave për gjeologjinë Inxhinjerike, rrezikun gjeologjik dhe gjeoambjentin, sipas hartave dixhitale në shkallen 1:25000”

2006 – 2007

“Ndërtimi i Hartës së Rrezikut Gjeologjik dhe Sizmik për Ballkanin në shkallen 1 : 1 000 000, ndërtuar në kuadër të projektit: OPP-024 of United States Civilian Research & Development Foundation (CRDF)”

2004-2006

“Gjeoinformatizimi dhe aplikimi i GIS në zonat urbane dhe ato me perspektivë në zhvillimin e turizmit”

PUBLIKIME

SERJANI A., AVXHI A., BEDINI E., 2000. Llogara Geopark (Albania). ProGEO Workshop:”International Earth Sciences Colloqium on the Aegean Region” IESCA-2000, Izmir, 25-29 Sept.

SERJANI A., NEZIRAJ A., AVXHI A., 2002. The Map of the Geological Sites of Albania. ProGEO International Meeting. Dublin, Ireland, September, 9-12. Published in Proceedings, edited by Matthew Parkes, 2004, pp.107-110.

SERJANI A., BESHKU H., VUKSAJ N., AVXHI A., 2002. Geomorphologic sites of Albania and their Geotourist values. International Workshop on Geomorphological Sites: “research, assessment and improvement”. PROCEEDINGS, Modena (Italy), 12-22 June 2002.

SERJANI A., AVXHI A., 2003. Geotourist Albania, Map in Sc. 1: 500 000. In english version. Tirana.

SERJANI A., AVXHI A., NEZIRAJ A., 2004. Geotourist Albania. Presentation to the fifth International Symposium on Eastern Mediterranean Geology. Thessaloniki, Greecee: 14 to 20 April 2004. Edited by Chatzipetros A. A. and Pavlides S. B. Volume 1. pp, 419-422.

MOISIU L., AVXHI A., SERJANI A., 2008. Data base of the regional geosites and geoparks of Albania. Oral presentation to the 33-rd International Geological Congress, Oslo, Norwegy, 6-14 August 2008. Proceedings.

SERJANI A., MOISIU L., AVXHI A., 2008. The Main Geotours in Albania. Oral Presentation to 5-th International ProGEO Sympozium on Conservation of the Geological Heritage in Rab Island, Croatia. Proceedings, Zagreb, September 2008.

Pjesëmarrja në Aktivitete Shkencore

6 -14 Gusht 2008

The 33rd International Geological Congress, Oslo, Norway

17-20 Qershor,2004

4-th European Congress Kongresi on Geosciences, Cartography and Information Systems (Bologna, Italy).

29-31 Mars 2004

Participation in a workshop organized by BGS and SH.GJ.SH on "Effective Development Of River Mining”.

09-18 Shtator 2003

Conference on GIS applications in Geology. (Hannover, Germany)

10-12 Dhjetor 2002

KParticipation in the national Conference “Applications of GIS in Albania”, Tirane

6-8 Nentor 2001

8-th Albanian Congress of Geosciences (Tirane)

Anëtaresimi në Shoqata

ProGEO Albania

Aftësi te tjera

Njohuri të avancuara në programet kompjuterike: Microsoft Office, PageMaker, PhotoShop, Adobe Illustrator, InDesign, Adobe Premier, Dreamweaver, Surfer, Grapher, Corel DRAW, MicroStation, AutoCAD, 3D Studio MAX, MapInfo, ArcGIS

Gjuhe programimi: Visual Basic, C#

Gjuhët e Huaja

Anglisht

Italisht